Biblioteka Cyfrowa

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania

Praca zdalna stała się dziś, w czasach pandemii remedium na problem z jakim mierzy się świat w związku z ograniczeniami wprowadzanymi w ramach walki z epidemią koronawirusa. Umożliwiła realizację obowiązków zawodowych i procesu kształcenia w sposób dopasowany do potrzeb wynikających z wdrażanych restrykcji. Możliwości jakie otwiera przed użytkownikami internet i nieograniczony dostęp do zasobów cy...

Dydaktyka Edukacji Hybrydowej: Metoda odwróconej lekcji

Dydaktyka Edukacji Hybrydowej: Metoda odwróconej lekcji

Współczesna edukacja otwiera się na potrzeby i oczekiwania społeczeństwa dopasowują formy, metody i narzędzia dydaktyczne do wymogów jakie niesie rzeczywistość szkolna i społeczna. Jedną z innowacji, którą można wykorzystać zarówno podczas nauczania stacjonarnego jak i zdalnego, realizowanego online jest odwrócona lekcja, metoda, która umożliwia wcześniejsze wprowadzenie ucznia do tego, co będzie ...

OECD Multilingual Summaries: TALIS 2018 Results (Volume I) Teachers and School Leaders as Lifelong Learners

OECD Multilingual Summaries: TALIS 2018 Results (Volume I) Teachers and School Leaders as Lifelong Learners

Międzynarodowe badanie OECD dotyczące nauczania i uczenia się (TALIS) to największe międzynarodowe badanie, skierowane do nauczycieli i dyrektorów szkół, w którym ocenie poddaje się warunki pracy i środowiska uczenia się. Oceny dokonuje się w oparciu o pięć filarów takich jak wiedza i umiejętności wymagane do nauczania, prestiż zawodu i jego postrzeganie, możliwości rozwoju, kultura współpracy wśr...

CROSSCUT. Badanie sytuacyjne – efekt realizacji projektu. Output 1.

CROSSCUT. Badanie sytuacyjne – efekt realizacji projektu. Output 1.

CROSSCUT to międzynarodowy projekt finansowany z funduszy ERASMUS+ i koordynowany przez francuski Centre International d’Études Pédagogiques. Ma na celu stworzenie narzędzi wspierających wdrożenie i upowszechnianie nauczania międzyprzedmiotowego w szkołach. W publikacji zdefiniowano nauczanie międzyprzedmiotowe oraz przedstawiono wyniki badania sytuacyjnego prowadzonego w ramach projektu, które ob...

Nauczanie międzyprzedmiotowe - spostrzeżenia praktyków. Zestawienie wyników drugiego badania kwestionariuszowego w ramach projektu CROSSCUTraport z badań

Nauczanie międzyprzedmiotowe - spostrzeżenia praktyków. Zestawienie wyników drugiego badania kwestionariuszowego w ramach projektu CROSSCUT

Tomasz Greczyło, Michał Rostworowski

Instytut Badań Edukacyjnych

CROSSCUT to projekt, który ma na celu stworzenie narzędzi wspierających wdrożenie i upowszechnianie nauczania międzyprzedmiotowego w szkołach. Publikowany raport został przygotowany w ramach projektu CROSSCUT i stanowi kontynuację wstępnie przeprowadzonego badania sytuacyjnego. Omówiono w nim kolejne etapy realizacji projektu i wyniki badań, które umożliwiają uzyskanie informacji  z  poszczególnyc...

RECOMMENDATIONS FOR CROSS-CURRICULAR TEACHING IMPLEMENTATION

RECOMMENDATIONS FOR CROSS-CURRICULAR TEACHING IMPLEMENTATION

Każdy człowiek, który chce świadomie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym musi mierzyć się z wyzwaniem jakim jest dopasowanie umiejętności do potrzeb i oczekiwań zmieniającego się rynku. W szczególnie trudnej sytuacji są współcześni nauczyciele, którzy pomimo, iż często sami borykają się z problemem niedostosowania kompetencji do wymagań, muszą rozwijać również kompetencje niezbę...

PROJEKT CROSSCUT: Kompetencje kluczowe dla nauczania międzyprzedmiotowego w Unii Europejskiej – Ramy odniesienia.

PROJEKT CROSSCUT: Kompetencje kluczowe dla nauczania międzyprzedmiotowego w Unii Europejskiej – Ramy odniesienia.

Dziś edukacja wychodzi poza standardy kształcenia formalnego, zgodnego z programem nauczania. Aby sprostać wyzwaniom jakie niesie zmieniająca się rzeczywistość, konieczne jest podejmowanie działań na rzecz doskonalenia zawodowego i kształcenia kompetencji umożliwiających dopasowanie umiejętności do potrzeb rynku. Odpowiedzą na takie wyzwania ma być projekt Crosscut, który zapewnia możliwość system...

Zdalna edukacja - gdzie byliśmy, dokąd idziemy?

Zdalna edukacja - gdzie byliśmy, dokąd idziemy?

Szkoły systematycznie wdrażały edukację cyfrową, przygotowując młode pokolenie do świadomego uczestnictwa w cyfrowej rzeczywistości. Nikt nie przypuszczał, że nagle, z dnia na dzień trzeba będzie zamknąć tradycyjne sale lekcyjne i przenieść proces kształcenia do sieci. Pandemia wywołana wirusem COVID-19 wprowadziła duże zamieszanie na całym świecie. Częściowe wyniki badania „Zdalne nauczanie a ada...

Alert edukacyjny 10. Źle jeśli nowy rok szkolny i akademicki zaczniemy bez planu

Alert edukacyjny 10. Źle jeśli nowy rok szkolny i akademicki zaczniemy bez planu

Współczesna szkoła mierzy się dziś z dużym wyzwaniem, musiała z dnia na dzień przenieść proces kształcenia z tradycyjnej sali lekcyjnej do przestrzeni wirtualnej. Problem jaki zrodził się wraz z pierwszymi przypadkami zachorowania na COVID 19 zaskoczył wszystkich. Jak dziś po kilku miesiącach walki z wirusem wygląda rzeczywistość szkolna? Jak poradzili sobie rządzący, dyrektorzy, nauczyciele, dzie...

Latarnicy Cyfrowej Polski – charakterystyka nauczania osób starszych w obszarze obsługi nowych mediów ...

Latarnicy Cyfrowej Polski – charakterystyka nauczania osób starszych w obszarze obsługi nowych mediów ...

Dynamiczny rozwój nowych mediów sprawił, że duża cześć społeczeństwa musi mierzyć się z problemem niedostosowania umiejętności do potrzeb zmieniającego się cyfrowo świata. Osoby starsze napotykają na co dzień na wiele trudności wynikających zarówno z braku odpowiednich kompetencji jak też z przyczyn finansowych, które uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie. W publikacji dokonano analizy problemów z...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja