Biblioteka Cyfrowa

Skuteczność samoregulacji służących ochronie dzieci w telewizji i internecieraport z badań, raport ekspercki

Skuteczność samoregulacji służących ochronie dzieci w telewizji i internecie

Środki masowego przekazu są elementem kultury masowej. Mają do nich nieograniczony dostęp niemal wszyscy członkowie społeczeństwa. Grupa odbiorców jest bardzo zróżnicowana pod względem wieku, dlatego ważna jest edukacja medialna i informacyjna, która przyczynić się ma do kształtowania kompetencji umożliwiających właściwe i świadome korzystanie z dostępnych treści. Krajowa Rady Radiofonii i Telewiz...

Promising practices for equitable remote learning. Emerging lessons from COVID-19 education responses in 127 countries

Promising practices for equitable remote learning. Emerging lessons from COVID-19 education responses in 127 countries

Pandemia wywarła duży wpływ na sposób funkcjonowania wielu Państw. W celu ograniczenia negatywnych skutków jakie niósł rozprzestrzeniający się dynamicznie wirus zamknięto szkoły, zakłady pracy, instytucje, placówki kultury. Aktywność ludzka została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, która umożliwiała realizację codziennych obowiązków. Publikacja zawiera dane z badań, które pokazują jak system...

Jak rozwiązać problem luki w umiejętnościach ery cyfrowejraport z badań, raport ekspercki

Jak rozwiązać problem luki w umiejętnościach ery cyfrowej

Umiejętności cyfrowe determinują współcześnie jakość życia człowieka, cyfryzacja jest elementem zmieniającej się rzeczywistości a rozwój gospodarczy kształtuje rynek ICT. W publikowanym raporcie dokonano analizy potrzeb wynikających z cyfryzacji rynku w korelacji do umiejętności jakie posiadają ludzie w wieku produkcyjnym. Raport ma dać odpowiedź na pytania dotyczące poziomu kompetencji, określić ...

Ensuring equal access to education in future crises: Findings of the new Remote Learning Readiness Indexraport z badań, raport ekspercki

Ensuring equal access to education in future crises: Findings of the new Remote Learning Readiness Index

COVID-19 zmienił sposób funkcjonowania ludzi. Z dnia na dzień przestrzeń życiowa każdego z nas została znacznie ograniczona. Zamknięto zakłady pracy, szkoły instytucje. W publikacji dokonano analizy wyzwań z jakimi musiał się zmierzyć system oświaty wielu krajów w momencie przeniesienia procesu kształcenia na platformy e-learningowe. Wyniku raportu obrazują poziom przygotowania systemów oświaty kr...

Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w Polsce – mapa głównych szans i zagrożeńraport z badań

Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w Polsce – mapa głównych szans i zagrożeń

Edukacja w czasach pandemii mierzy się z wieloma wyzwaniami. Konieczność dostosowania metod nauczania do nowych form przekazu wiedzy i umiejętności przysporzyła wielu problemów zarówno nauczycielom, uczniom jak i rodzicom. Problemem okazał się zarówno dostęp do narzędzi umożliwiających realizację edukacji online jak i poziom kompetencji uczestników procesu kształcenia realizowanego w formie zdalne...

Home-school communication on children’s digital skills development. Based on interviews with experts from the education sectorraport z badań

Home-school communication on children’s digital skills development. Based on interviews with experts from the education sector

Kształcenie kompetencji cyfrowych jest jednym z elementów edukacji, na który szkoły kładą duży nacisk. Wraz z pojawieniem się pandemii COVID-19 zmienił się sposób kształcenia i poziom umiejętności cyfrowych zaczął odgrywać znaczącą rolę. W publikowanym raporcie zawarto opinie i poglądy ekspertów na temat poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, wskazano w nim najistotniejsze problemy z jakimi boryka...

NASTOLATKI 3.0 Raport z ogólnopolskiego badania uczniów - 2021raport z badań, książka

NASTOLATKI 3.0 Raport z ogólnopolskiego badania uczniów - 2021

Rafał Lange

NASK – Państwowy Instytut Badawczy

NASK – Państwowy Instytut Badawczy od kilku lat realizuje projekty, w ramach których dokonuje analizy zachowań polskich nastolatków w sieci. Publikowany raport zawiera wyniki badań zrealizowanych w grudniu 2020 roku. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące aktywności online. Wyniki pokazują do jakich celów młodzi wykorzystują media, obrazują, jaką mają świadomość na temat możliwości i zagroże...

Young people's experiences with sexual messages online: Prevalence, types of sexting and emotional responsesraport z badań

Young people's experiences with sexual messages online: Prevalence, types of sexting and emotional responses

Internet to otwarte źródło informacji zarówno tej użytecznej i potrzebnej jak i bezużytecznej czy wręcz szkodliwej a nawet niebezpiecznej. Publikowany raport zawiera informacje dotyczące doświadczeń jakie deklarują młodzi użytkownicy sieci w kwestii dostępu do treści o charakterze seksualnym. W materiale dokonano analizy wielu aspektów związanych z nieobyczajnymi praktykami jakie podejmują młodzi ...

Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości

Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii zmienił sposób funkcjonowania człowieka. Dążenie do rozwoju kompetencji cyfrowych stało się priorytetowym zadaniem edukacji i nadrzędnym celem wielu ludzi. Publikowany materiał zawiera odpowiedzi na wiele pytań dotyczących nowych trendów edukacyjnych i wyzwań związanych z koniecznością dopasowywania umiejętności do potrzeb zmieniającego się cyfrowo świata...

EdTech i nowe technologie w branży edukacji. Krajobraz branży, trendy, historie sukcesu. Raport 2021raport z badań

EdTech i nowe technologie w branży edukacji. Krajobraz branży, trendy, historie sukcesu. Raport 2021

Agnieszka Pałka, Aleksandra Lysy, Justyna Wiatrzyk-Guzik, Kamil Cupiał, Katarzyna Golonka, Paulina Drygała, Sylwia Paszyna

Project: People

Edukacja wychodzi naprzeciw nowym trendom i dopasowuje proces dydaktyczny do oczekiwań jakie niesie nowa, cyfrowa rzeczywistość. Dynamiczna ekspansja nowoczesnych technologii zmienia sposób podejścia do nauczania a nowoczesne technologie uzupełniają tradycyjne narzędzia dydaktyczne i poprzez innowacje uatrakcyjniają kształcenie i żmudną drogę dochodzenia do wiedzy i umiejętności. W raporcie „EdTec...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja