Biblioteka Cyfrowa

AI The Future of Work? Work of the Future!

AI The Future of Work? Work of the Future!

Rynek nowoczesnych technologii rozwija się, a automatyzacja przekształca i zmienia codzienne życie człowieka. Zmiany jakie zachodzą w związku z ekspansją technologii w niemal wszystkie obszary życia stawiają wyzwania przed współczesnym społeczeństwem. W publikowanym raporcie dokonano przeglądu sytuacji  na rynku pracy w ostatnich latach, analizy kierunku zmian, wskazano obszary w których zachodz...

Informator kariera programisty 2013

Informator kariera programisty 2013

Nowoczesne technologie wpisały się na stale w krajobraz współczesnej rzeczywistości. Już od kołyski człowiek oswaja się z narzędziami cyfrowymi, które z czasem stają się przedmiotami codziennego użytku. System oświaty wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom jakie niesie ekspansja technologii w codzienne życie człowieka modyfikuje programy nauczania i dostosowuje do potrzeb i oczekiwań zarówno...

Practitioner Brief: Guide to ICT Skills Training for Diversity

Practitioner Brief: Guide to ICT Skills Training for Diversity

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, które systematycznie rozwija się dopasowując do potrzeb zmieniającego się technologicznie rynku. Jak wskazują wyniki badań pomimo trendów, które promują podnoszenie i doskonalenie umiejętności cyfrowych branża ICT wciąż boryka się z niedoborem wyspecjalizowanych pracowników. W publikacji omówiono problem w kontekście wykorzystania potencjału różnorodnych grup...

diversITy - Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Market

diversITy - Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Market

Rynek pracy w sektorze ICT szybko się rozwija, a wraz z nim zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel. Na dzień dzisiejszy rozbieżność między popytem a podażą miejsc pracy w sektorze ICT rośnie z roku na rok. Wyzwaniem dla edukacji, przemysłu i decydentów jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania wykwalifikowanych pracowników ICT. W publikacji dokonano identyfikacji problemu, analizy potencjał...

Closing the Skills Gap in Poland: Leveraging the Promise of Social Enterprise and the BPO Industry

Closing the Skills Gap in Poland: Leveraging the Promise of Social Enterprise and the BPO Industry

Żyjemy w globalnym świecie, w którym umiejętności stanowią o jakości i sposobie życia. Postęp technologiczny jakiego doświadczamy sprawia, że coraz częściej kompetencje cyfrowe są kluczowymi, i to one determinują sposób w jaki funkcjonujemy. W publikacji przedstawiono badania dotyczące bezrobocia młodzieży i kobiet w Polsce oraz tego, w jaki sposób branża IT może przyczynić się do rozwiązania prob...

Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Market in Poland

Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Market in Poland

Branża ICT jest jedną z najprężniej rozwijających się współcześnie gałęzi gospodarki, systematycznie rozrasta się rynek innowacyjnych technologii i wzrasta zapotrzebowanie na pracowników, którzy spełnia wymagania rynku XXI. Niestety jak wskazują wyniki prowadzonych badań wciąż występują niedobory specjalistów ICT. W publikacji dokonano analizy sytuacji na rynku edukacji i pracy w sektorze ICT w Po...

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, styczeń - marzec 2017, nr 1(51)2017

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, styczeń - marzec 2017, nr 1(51)2017

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula publikowany jest systematycznie od 2004 roku. Czasopismo zawiera wiele ciekawych pozycji dotyczących różnych dziedzin nauki. W prezentowanym numerze zawarto artykuły dotyczące bieżących kwestii w tym edukacji, gospodarki i biznesu, obszarów dynamicznie kreowanych przez rozwój technologiczny. Autorzy podjęli tematykę roli technologii w życiu człowieka, omówili pro...

NEET – młodzi dorośli poza rynkiem pracy i systemem edukacyjnym

NEET – młodzi dorośli poza rynkiem pracy i systemem edukacyjnym

Człowiek jest współcześnie jednym z ogniw tworzących system społeczny i gospodarczy. Charakter podejmowanych przez niego działań uzależniony jest od wielu czynników, miedzy innymi wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania czy statusu. Niestety w społeczeństwie funkcjonuje również grupa społeczna, która nie podejmuje żadnych zadań, które wiązałyby się z jakimkolwiek zaangażowaniem własnym na rynku...

Talent for Europe: High-Tech Leadership Skills – Towards an Agenda for 2020 and beyond

Talent for Europe: High-Tech Leadership Skills – Towards an Agenda for 2020 and beyond

Rozwój technologii sprawił, że zasadniczo zmienił się sposób funkcjonowania człowieka. Kompetencje do niedawna uważane za kluczowe zostały zastąpione nowymi, związanymi bezpośrednio z ekspansją technologii informacyjno-komunikacyjnej w codzienne życie. Rozwój technologii sprawił, że stajemy się społeczeństwem informacyjnym a nabywanie umiejętności cyfrowych staje się potrzebą priorytetową. Postępu...

Building and Transforming Skills for a Digital World

Building and Transforming Skills for a Digital World

Nowoczesne technologie zmieniają sposób życia. Współczesny człowiek jest zobligowany do podejmowania działań edukacyjnych, które  pozwolą mu na dopasowanie umiejętności do zmian jakie wprowadza postęp technologiczny. W publikacji wskazano obszary, w których proces cyfryzacji zachodzi z największą dynamiką, pokazano w jaki sposób proces przebiega i jak rynek usług cyfrowych dopasowuje się do potrze...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja