Biblioteka Cyfrowa

Building the workforce of the future: Learning from Grow with Google

Building the workforce of the future: Learning from Grow with Google

Cyfryzacja zmienia sposób funkcjonowania człowieka, charakter pracy, sposób nauki i metody wypoczynku. Wraz z ekspansją technologii w codzienne życie zmieniły się również codzienne potrzeby i oczekiwania. Tempo zmian rośnie, a kolejne zmiany rodzą ogromne wyzwania organizacyjne,  związane zarówno ze sposobem pracy, wykorzystaniem technologii w branży, jak i zarzadzaniem zasobami ludzkimi - w czasa...

The class of 2030 and life-ready learning: The technology imperative A summary report

The class of 2030 and life-ready learning: The technology imperative A summary report

Sytuacja na rynku pracy zmienia się dynamicznie wraz z postępem technologicznym. Automatyzacja wielu procesów przemysłowych zmienia potrzeby pracodawców, a konieczność dopasowania umiejętności do potrzeb rynku  rewiduje oczekiwania pracowników. W publikacji dokonano analizy zmian jakie zachodzą wraz z rozwojem technologii na rynku pracy i wskazano trendy, które pojawiają się w edukacji w związku z...

Skills: From a triple loss to a triple benefit for all

Skills: From a triple loss to a triple benefit for all

Podnoszenie kwalifikacji stało się dziś potrzebą, która determinuje jakość pracy, a co za tym idzie, określa jakość życia. W prezentacji zwrócono uwagę na zasadnicze aspekty związane rynkiem pracy i pracownika oraz z działaniami skierowanym na wykorzystanie zasobów w taki sposób, aby dostosować się do wymagań rynku, osiągnąć samozadowolenie, sukces zawodowy i stać się beneficjentem zysku....

The Future of Jobs Report 2018

The Future of Jobs Report 2018

Rewolucja technologiczna wprowadza zmiany w systemie społeczno-gospodarczym krajów. Przemiany jakie zachodzą wraz z ekspansją technologii dotykają niemal wszystkich obszarów w jakich funkcjonuje współczesny człowiek. Prezentowany raport ukazuje tendencje panujące na rynku i obrazuje zakres i skalę zmian jakie niesie postęp technologiczny. Raport ma na celu rozpoznanie potrzeb i dostarczenie konkre...

AI The Future of Work? Work of the Future!

AI The Future of Work? Work of the Future!

Rynek nowoczesnych technologii rozwija się, a automatyzacja przekształca i zmienia codzienne życie człowieka. Zmiany jakie zachodzą w związku z ekspansją technologii w niemal wszystkie obszary życia stawiają wyzwania przed współczesnym społeczeństwem. W publikowanym raporcie dokonano przeglądu sytuacji  na rynku pracy w ostatnich latach, analizy kierunku zmian, wskazano obszary w których zachodz...

Informator kariera programisty 2013

Informator kariera programisty 2013

Nowoczesne technologie wpisały się na stale w krajobraz współczesnej rzeczywistości. Już od kołyski człowiek oswaja się z narzędziami cyfrowymi, które z czasem stają się przedmiotami codziennego użytku. System oświaty wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom jakie niesie ekspansja technologii w codzienne życie człowieka modyfikuje programy nauczania i dostosowuje do potrzeb i oczekiwań zarówno...

Practitioner Brief: Guide to ICT Skills Training for Diversity

Practitioner Brief: Guide to ICT Skills Training for Diversity

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, które systematycznie rozwija się dopasowując do potrzeb zmieniającego się technologicznie rynku. Jak wskazują wyniki badań pomimo trendów, które promują podnoszenie i doskonalenie umiejętności cyfrowych branża ICT wciąż boryka się z niedoborem wyspecjalizowanych pracowników. W publikacji omówiono problem w kontekście wykorzystania potencjału różnorodnych grup...

diversITy - Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Market

diversITy - Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Market

Rynek pracy w sektorze ICT szybko się rozwija, a wraz z nim zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel. Na dzień dzisiejszy rozbieżność między popytem a podażą miejsc pracy w sektorze ICT rośnie z roku na rok. Wyzwaniem dla edukacji, przemysłu i decydentów jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania wykwalifikowanych pracowników ICT. W publikacji dokonano identyfikacji problemu, analizy potencjał...

Closing the Skills Gap in Poland: Leveraging the Promise of Social Enterprise and the BPO Industry

Closing the Skills Gap in Poland: Leveraging the Promise of Social Enterprise and the BPO Industry

Żyjemy w globalnym świecie, w którym umiejętności stanowią o jakości i sposobie życia. Postęp technologiczny jakiego doświadczamy sprawia, że coraz częściej kompetencje cyfrowe są kluczowymi, i to one determinują sposób w jaki funkcjonujemy. W publikacji przedstawiono badania dotyczące bezrobocia młodzieży i kobiet w Polsce oraz tego, w jaki sposób branża IT może przyczynić się do rozwiązania prob...

Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Market in Poland

Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Market in Poland

Branża ICT jest jedną z najprężniej rozwijających się współcześnie gałęzi gospodarki, systematycznie rozrasta się rynek innowacyjnych technologii i wzrasta zapotrzebowanie na pracowników, którzy spełnia wymagania rynku XXI. Niestety jak wskazują wyniki prowadzonych badań wciąż występują niedobory specjalistów ICT. W publikacji dokonano analizy sytuacji na rynku edukacji i pracy w sektorze ICT w Po...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja