Biblioteka Cyfrowa

Programowanie z eTwinning

Programowanie z eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość wymaga umiejętności ciągłego, systematycznego dostosowywania się do panujących realiów. Kompetencje w zakresie TIK stały się jednymi z kluczowych we współczesnym świecie. Już od wczesnych lat dziecięcych przygotowuje się człowieka do edukacji całożyciowej, która umożliwi sprawne funkcjonowanie w zmieniającej się rzeczywistości. W publikacji dokonano prezentacj...

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w Europie.

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w Europie.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Edukacja ma za zadanie wspierać ucznia w dążeniu do zdobywania wiedzy i umiejętności w taki sposób, aby każdy miał możliwość rozwoju potencjału swoich możliwości. W dobie łatwego dostępu do informacji zadanie to wydaje się być niezwykle proste. Łatwy i szybki dostęp do różnego rodzaju źródeł internetowych, stanowiących kopalnię informacji i stwarza wrażanie, że możliwości w zakresie kształcenia są...

Kompetencje przyszłości

Kompetencje przyszłości

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Temat kompetencji w kontekście rozwoju cywilizacyjnego i edukacji, dla której kształcenie ich jest priorytetowym zadaniem pojawia się często w publikacjach, rozważaniach i analizach. Każdy człowiek ma dziś świadomość jak ważne są one w codziennym życiu i jak bardzo wpływają na jego jakość. Coraz częściej mówi się o edukacji przez cale życie, w trakcie której człowiek podnosi i doskonali umiejętnoś...

Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacjibroszura

Wybór złych sterowników w całościowej reformie systemu edukacji

Michael Fullan

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

System edukacji poddawany jest systematycznie reformom, które mają usprawnić procesy edukacyjne i poprawić jakość kształcenia. W artykule podjęto próbę oceny strategii podejmowanych w celu poprawy skuteczności nauczania. Dokonano analizy dobrych i złych sterowników, wpływających na skuteczność podejmowanych działań. Omówione zostały sterowniki, które są najczęściej wybierane przez osoby zaangażowa...

Nowe technologie w edukacji - między teorią a praktyką pedagogiczną

Nowe technologie w edukacji - między teorią a praktyką pedagogiczną

Nowoczesne technologie nadają kształt współczesnej edukacji. Zmieniły sposób komunikacji, przekazu wiedzy i informacji oraz otworzyły szeroki dostęp do treści. Nowoczesne narzędzia technologii stały się narzędziami dydaktycznymi, które poprzez atrakcyjną formę wspierają proces kształcenia, wpisując się w potrzeby współczesnych uczniów, dla których środowisko cyfrowe jest środowiskiem naturalnym. N...

Korzystanie z telefonu komórkowego w szkole. Zarządzanie szansami i zagrożeniami

Korzystanie z telefonu komórkowego w szkole. Zarządzanie szansami i zagrożeniami

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Rozwój technologii cyfrowych ma ogromny wpływ na życie osób, które z nich korzystają. Jedni dostrzegają korzyści płynące z łatwego dostępu do urządzeń mobilnych, inni w technologii upatrują zagrożenia. Niewątpliwie ilu użytkowników, tyle opinii na temat. Postęp technologiczny jest nieunikniony, a narzędzia cyfrowe stały się nieodzownym elementem wizerunku współczesnego człowieka. W publikacji poru...

Monitor edukacji i kształcenia 2017 Polska

Monitor edukacji i kształcenia 2017 Polska

Edukacja od zawsze była ważną dziedzina, która wpływała na poziom i jakość życia człowieka. Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym rosła jej rola i jednocześnie upowszechniał się system, umożliwiając dostęp do systemu oświaty coraz szerszemu gronu zainteresowanych. Dziś szkoła jest instytucją powszechną i dostęp do wiedzy ma każdy bez względu na wiek, czy status społeczny. Kolejne reformy udoskona...

Komunikat Komisji do Parlamentu, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

Komunikat Komisji do Parlamentu, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

W dobie powszechnego dostępu do technologii cyfrowych, kształcenie i doskonalenie kompetencji związanych z użytkowaniem nowoczesnych narzędzi stało się priorytetem współczesnej edukacji. Umiejętności cyfrowe ułatwiają funkcjonowanie w codziennym życiu, wspomagają naukę, pracę,  uprzyjemniają czas wolny. Narzędzia technologii cyfrowej stały się narzędziami codziennego użytku. Pomimo, iż technologie...

FREPA  System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur. Kompetencje i zasoby

FREPA System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur. Kompetencje i zasoby

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Tematyka wielokulturowości we współczesnej Polsce pojawiła się po 1989 roku, kiedy otwarto granice i wprowadzono swobodę umożliwiającą migrację poza granice kraju. Dziś otwarty rynek pracy sprzyja temu zjawisku i jest ono coraz bardziej powszechne już nie tylko w dużych miejskich aglomeracjach, ale również poza nimi. W dobie otwartych granic z wymianą kulturową mamy do czynienia na co dzień, wchod...

Nauczyciel przyszłości w Edukacji na Nowo – refleksje i wnioski ze szkolenia pilotażowego projektu

Nauczyciel przyszłości w Edukacji na Nowo – refleksje i wnioski ze szkolenia pilotażowego projektu

Rozwój cyfrowych technologii wprowadził wiele zmian do systemu edukacji. Wyzwania jakim musi sprostać szkolnictwo wyznaczają nowe cele i nowe podejście do nauczania i uczenia się. Zmiany te nie dotyczą tylko kwestii przekazywania wiedzy, ale wymagają współdziałania całego środowiska edukacyjnego, w którym współgrać muszą wszystkie jego elementy, takie jak uczący się, nauczyciele, treści, obiekty o...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja