Biblioteka Cyfrowa

DIGITALEUROPE and the EC's Skills Strategy 2016.Recommendations from DIGITALEUROPE. Boosting the skills for the future of digital Europe

DIGITALEUROPE and the EC's Skills Strategy 2016.Recommendations from DIGITALEUROPE. Boosting the skills for the future of digital Europe

Umiejętności cyfrowe odgrywają we współczesnym świecie duża rolę. Determinują sposób życia i funkcjonowania społeczeństwa, wpływają na sytuację gospodarczą kraju i umożliwiają pełne korzystanie z potencjału jaki ekspansja technologii ze sobą niesie. Brak umiejętności kluczowych w dzisiejszym zcyfryzowanym świecie zdecydowanie obniża jakość i standard życia człowieka. W publikacji dokonano oceny st...

Developing the Workforce for a Digital Future. Addressing critical issues and planning for action

Developing the Workforce for a Digital Future. Addressing critical issues and planning for action

Żyjemy w świecie dynamicznych zmian, w którym kluczową kompetencją stała się umiejętność przystosowania się do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Komputeryzacja przebiega niezwykle dynamicznie, a postęp e dziedzinie nowych mediów stawia coraz to nowe wyzwania przed użytkownikiem. Transformacja cyfrowa wnosi zmiany w niemal wszystkich obszarach w jakich funkcjonuje współczesny człowiek. W pub...

Kodeks Latarników Polski Cyfrowej

Kodeks Latarników Polski Cyfrowej

Świat współczesny to często świat cyfrowy. Nowoczesne technologie stały się jego nieodłączną częścią. Towarzyszą ludziom w wielu codziennych zajęciach, ułatwiają pracę, pomagają w nauce, uprzyjemniają czas wolny. Determinują jakość życia współczesnego człowieka. Technologie stały się narzędziami codziennego użytku a nabywanie, kształcenie i doskonalenie umiejętności związanych z ich obsługą koniec...

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Współcześni nauczyciele coraz częściej deklarują, że chętnie wykorzystują nowoczesne technologie w pracy dydaktycznej. Stosowanie ich przestaje być złem koniecznym a staje się dobrem pożądanym, ułatwiającym pracę, uatrakcyjniającym przekaz i wspierającym trudną drogę dochodzenia do wiedzy i umiejętności. W prezentowanym raporcie przytoczono dane obrazujące jak w rzeczywistości wygląda sposób wykor...

A concept paper on digitisation, employability and inclusiveness, the role of Europe

A concept paper on digitisation, employability and inclusiveness, the role of Europe

Rewolucja cyfrowa otwiera nowe możliwości, narzędzia technologii ułatwiają pracę, poprawiają jakość produkcji, skracają czas wykonania powierzonych zadań, ograniczają wysiłek fizyczny i eliminują wiele zagrożeń, z którymi człowiek może mieć do czynienia w miejscu pracy. Rozwój technologii niesie szanse dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa ale wraz ekspansja technologii w coraz szersze obszary ży...

Tiki dla metodyki, czyli narzędzia cyfrowe w szkole podstawowej

Tiki dla metodyki, czyli narzędzia cyfrowe w szkole podstawowej

Cyfrowe technologie są stałym elementem współczesnej rzeczywistości. Towarzyszą człowiekowi od wczesnych lat dziecięcych, współtworząc środowisko w jakim funkcjonuje. Kształcenie podnoszenie i doskonalenie kompetencji związanych ze świadomym, refleksyjnym wykorzystaniem technologii w codziennym życiu jest priorytetem współczesnej edukacji. W publikacji dokonano prezentacji projektu realizowanego w...

Wykluczenie cyfrowe – przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku

Wykluczenie cyfrowe – przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku

Nowoczesne technologie są współcześnie elementem stałym środowiska w jakim funkcjonuje człowiek. Ułatwiają nie tylko pracę, wspomagają naukę, dają rozrywkę, można odnieść wrażenie, że technologie towarzyszą człowiekowi stale i są uczestniczą w wykonywaniu niemal każdej codziennej czynności. Możliwości jakie niesie powszechny dostęp do innowacyjnych rozwiązań cyfrowych otwiera przed użytkownikami w...

e-Leadership. Umiejętności cyfrowe dla MŚP

e-Leadership. Umiejętności cyfrowe dla MŚP

W czasach dynamicznych zmian związanych z wchodzeniem na rynek coraz to nowszych technologii cyfrowych człowiek zmuszony jest do systematycznego, ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w zmieniającej się rzeczywistości. Umiejętności cyfrowe stały się umiejętnościami kluczowymi, bez których trudno sprawnie funkcjonować na co dzień, a dążenie do cyfryzacji s...

Rozwój umiejętności cyfrowych dzięki Funduszom Europejskim

Rozwój umiejętności cyfrowych dzięki Funduszom Europejskim

Technologie informacyjno-komunikacyjne odgrywają we współczesnym świecie dużą rolę. Ekspansja TIK w codzienne życie człowieka sprawiła, że w ostatnich latach towarzyszą one człowiekowi od wczesnego dzieciństwa. Stały się nieodzownym elementem dnia codziennego, bez którego już nie tylko młodzi, urodzeni i wychowani w epoce cyfrowej nie wyobrażają sobie bez nich życia. Systematycznie rozszerza się z...

Umiejętności cyfrowe Polaków i Europejczyków Sierpień 2017 Eurobarometer 87.1

Umiejętności cyfrowe Polaków i Europejczyków Sierpień 2017 Eurobarometer 87.1

Żyjemy w czasach dynamicznych zmian. Rozwój nowoczesnych technologii przyczynia się do polepszania warunków życia, jednak konieczność podnoszenia kompetencji związanych z dopasowaniem się do potrzeb jakie kreuje ekspansja cyfrowych technologii stwarza wiele wyzwań.  W ogólnoeuropejskim badaniu Eurobarometr, przeprowadzonym w marcu 2017 roku przez Kantar TNS na zlecenie Komisji Europejskiej, porusz...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja