Biblioteka Cyfrowa

Jak rozwiązać problem niedoboru talentów? PRZYGOTUJ, POZYSKUJ, POŻYCZAJ I PRZENOŚ

Jak rozwiązać problem niedoboru talentów? PRZYGOTUJ, POZYSKUJ, POŻYCZAJ I PRZENOŚ

Współczesny rynek pracy cechuje duża dynamika zmian. Jedną z przyczyn tychże jest rewolucja w zakresie technologii cyfrowych. Wraz z umacnianiem się sytuacji gospodarczej rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Z jednej strony pracodawcy poszukują coraz bardziej wykształconych i wyposażonych w umiejętności specjalistyczne pracowników z drugiej wykwalifikowani pracownicy przebierają w propozycjach d...

Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja gospodarki Polski

Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja gospodarki Polski

Nowoczesne technologie kształtują współczesny rynek, a gospodarka opiera się na narzędziach cyfrowych wspierających działania ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój. Proces cyfryzacji gospodarki w Polsce jest długofalowy, a obserwowane i analizowane tempo zmian zachodzących na tym polu jest zauważalne. Pomimo tego Polska nadal odbiega od standardów europejskich, zarówno w kwestii kompetencji cy...

Ramy kompetencji cyfrowych dla konsumentów

Ramy kompetencji cyfrowych dla konsumentów

Otwarty i szeroki dostęp do towarów i usług internetowych jest jednym z celów Komisji Europejskiej, dbającej o jednolity dostęp do rynku cyfrowego dla wszystkich obywateli. Prezentowany materiał zawiera europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla konsumentów, inaczej „DigCompConsumers”, które stanowią ramy odniesienia regulujące prace na rzecz poprawy kompetencji cyfrowych konsumentów. Publikacja j...

Raport 2016. Kobiety w technologiach. Obecność kobiet w polskim sektorze teleinformatycznym

Raport 2016. Kobiety w technologiach. Obecność kobiet w polskim sektorze teleinformatycznym

Fundacja Instytut Innowacyjna Gospodarka www.ingos.pl

Rola kobiet w społeczeństwie do niedawna sprowadzana była do roli gospodyni domowej i choć często wykształceniem i umiejętnościami przewyższały mężczyzn, były dyskryminowane na rynku pracy. Sytuacja ta choć powoli, jednak systematycznie ulega zmianie, zmienia się również nastawienie pracodawców do kobiet, jako w pełni wartościowych, efektywnych pracowników. Rozszerzeniu ulega również zakres branży...

Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Ekspansja cyfrowych technologii wprowadza wiele zmian w gospodarce każdego kraju. Niewątpliwie wdrażanie nowoczesnych narzędzi przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców, a proponowane nowoczesne rozwiązania cyfrowe zwiększają efektywność pracy, podnoszą jakość i umożliwiają szerszy rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i ich pracowników. Wprowadzanie narzędzi cyfrowych do wielu ob...

Certyfikowanie umiejętności informatycznych

Certyfikowanie umiejętności informatycznych

Umiejętność posługiwania się IT w codziennym życiu jest współcześnie jedną z kluczowych kompetencji, jaką nabyć musi człowiek, aby sprawnie funkcjonować w cyfrowym świecie. W czasach, kiedy przed pracownikiem stawia się coraz wyższe wymagania w zakresie kompetencji jakie posiada, mamy do czynienia z wyścigiem w zdobywaniu kolejnych uprawnień, certyfikatów dostosowanych do potrzeb pracodawcy, otwie...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja