Biblioteka Cyfrowa

Hands-on SHAFE - O1: Study to cross knowledge gaps and to prepare online training packages. Research results for Poland

Hands-on SHAFE - O1: Study to cross knowledge gaps and to prepare online training packages. Research results for Poland

Nowoczesne technologie dynamicznie wkraczają w kolejne obszary społeczno-gospodarcze. Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych stało się elementem warunkującym możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu. Niestety jak wynika z prowadzonych badań luki informacyjne dotyczące potrzeb i wymagań użytkowników końcowych wciąż utrudniają wdrażanie i wykorzystywanie istniejących technologii. Konieczne...

Technologie AR i VR w szkole

Technologie AR i VR w szkole

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości. Wspomagają pracę i naukę, dostarczają rozrywki. W materiale dokonano analizy możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w edukacji jako narzędzia wspierającego proces przekazywania i nabywania wiedzy i umiejętności. W publikacji zdefiniowano pojęcia AR i VR oraz dokonano przeglądu aplikacji, które umożliwiają efektywną realizację pro...

Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat.

Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat.

Nowoczesne technologie niewątpliwie zmieniły świat i życie ludzi. Stały się nieodzownym elementem codzienności. Przyspieszenie w dziedzinie nowych mediów wyznaczyło nowe  trendy społeczno-gospodarcze. Narzędzia technologii cyfrowej ułatwiają pracę, pomagają w nauce i uprzyjemniają czas wolny. W publikowanej książce omówiono mechanizmy rządzące transformacją cyfrową gospodarki i społeczeństwa, doko...

Preparing for Life in a Digital World. IEA International Computer and Information Literacy Study 2018 International Report

Preparing for Life in a Digital World. IEA International Computer and Information Literacy Study 2018 International Report

Korzystanie z narzędzi technologii cyfrowych jest dziś zjawiskiem powszechnym. Technologie umożliwiają aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, stały się niemal nieodzownym elementem codzienności. Publikowana książka jest podsumowaniem wniosków z drugiego cyklu międzynarodowego badania umiejętności komputerowych i informacyjnych, które miało na celu ustalenie czy i jak szkoły reagują na potrzebę z...

The Future of Skills. Employment in 2030

The Future of Skills. Employment in 2030

Automatyzacja procesów nie dotyczy dziś jedynie przemysłu ale wnika w obszar zarówno społeczny jak i biznesu czy edukacji. Zmienia podejście do wykonywanych czynności zastępując te do niedawna wykonywane ręcznie, zautomatyzowanymi. W prezentowanym badaniu dokonano analizy wpływu nowoczesnych technologii na rynek pracy. Podjęto próbę określenia jakie kompetencje będą kluczowe z punktu widzenia prac...

Nauczanie zdalne. Jak wygląda w naszych domach. Raport z badania ankietowego

Nauczanie zdalne. Jak wygląda w naszych domach. Raport z badania ankietowego

Edukacja to ciężka praca, zarówno uczących się jak i nauczających. Dochodzenie do wiedzy dla jednych stanowi przyjemność dla innych jest ciążącym obowiązkiem. Dziś w dobie nowoczesnych technologii zmieniają się zarówno narzędzia nauczania jak i metody i formy pracy. Coraz większą popularnością cieszy się edukacja zdalna, która z jednej strony otwiera nowe możliwości, z drugiej budzi kontrowersje i...

Digital skills: unlocking the information society

Digital skills: unlocking the information society

Współczesne społeczeństwo coraz częściej określa się mianem społeczeństwa informacyjnego. Żyjemy w świecie technologii, w którym dostęp do informacji stał się niezwykle łatwy. Problemem  jest jedynie poziom kompetencji, który albo umożliwia albo utrudnia możliwość korzystania z informacji i wykorzystania ich w codziennym życiu. W materiale dokonano analizy  możliwości jakie niesie otwarty dostęp d...

Manfred Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013...

Manfred Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013...

Żyjemy w świecie, w którym dostęp do nowoczesnych technologii stał się powszechny. Narzędzia cyfrowe są narzędziami codziennego użytku, towarzyszą człowiekowi już od wczesnego dzieciństwa. Manfred Spitzer poruszył w swojej książce niezwykle ważny, a często bagatelizowany problem  związany z cyfryzacją codziennego życia, , który dotyczy zarówno dzieci jaki i dojrzałych członków społeczeństwa. Wskaz...

GoDigital - Integrading mobile learning and upgrating teachers’ digital skills: A tool kit for effective in primary school

GoDigital - Integrading mobile learning and upgrating teachers’ digital skills: A tool kit for effective in primary school

Kształcenie i ciągłe doskonalenie umiejętności cyfrowych jest dziś dla nauczycieli oczywistą koniecznością. Każdy z pedagogów chcący aktywnie funkcjonować w środowisku musi podnosić kwalifikacje i dopasowywać umiejętności do rzeczywistych potrzeb szkoły i uczniów. Zmiany w systemie oświaty nie dotykają jednak tylko kadry, dotyczą również organizacji, szkoła musi bowiem przygotować nie tylko ludzi ...

21 pomysłów na XXI lekcji. Dobre praktyki w dydaktyce cyfrowej

21 pomysłów na XXI lekcji. Dobre praktyki w dydaktyce cyfrowej

Cyfrowa szkoła to pojęcie, które na stałe wpisało się do słownika. Operujemy nim dziś na co dzień odnosząc się do sposobu komunikacji i nauczania. Niewątpliwie postęp technologiczny zmienił sposób funkcjonowania  zarówno ucznia jak i nauczyciela we współczesnym systemie edukacyjnym. „Cyfrowa  szkoła”,  jest dziś synonimem  nowoczesnego  podejścia  do  procesu  dydaktycznego z wykorzystaniem multim...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja