Biblioteka Cyfrowa

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, styczeń - marzec 2017, nr 1(51)2017

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, styczeń - marzec 2017, nr 1(51)2017

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula publikowany jest systematycznie od 2004 roku. Czasopismo zawiera wiele ciekawych pozycji dotyczących różnych dziedzin nauki. W prezentowanym numerze zawarto artykuły dotyczące bieżących kwestii w tym edukacji, gospodarki i biznesu, obszarów dynamicznie kreowanych przez rozwój technologiczny. Autorzy podjęli tematykę roli technologii w życiu człowieka, omówili pro...

NEET – młodzi dorośli poza rynkiem pracy i systemem edukacyjnym

NEET – młodzi dorośli poza rynkiem pracy i systemem edukacyjnym

Człowiek jest współcześnie jednym z ogniw tworzących system społeczny i gospodarczy. Charakter podejmowanych przez niego działań uzależniony jest od wielu czynników, miedzy innymi wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania czy statusu. Niestety w społeczeństwie funkcjonuje również grupa społeczna, która nie podejmuje żadnych zadań, które wiązałyby się z jakimkolwiek zaangażowaniem własnym na rynku...

Talent for Europe: High-Tech Leadership Skills – Towards an Agenda for 2020 and beyond

Talent for Europe: High-Tech Leadership Skills – Towards an Agenda for 2020 and beyond

Rozwój technologii sprawił, że zasadniczo zmienił się sposób funkcjonowania człowieka. Kompetencje do niedawna uważane za kluczowe zostały zastąpione nowymi, związanymi bezpośrednio z ekspansją technologii informacyjno-komunikacyjnej w codzienne życie. Rozwój technologii sprawił, że stajemy się społeczeństwem informacyjnym a nabywanie umiejętności cyfrowych staje się potrzebą priorytetową. Postępu...

Building and Transforming Skills for a Digital World

Building and Transforming Skills for a Digital World

Nowoczesne technologie zmieniają sposób życia. Współczesny człowiek jest zobligowany do podejmowania działań edukacyjnych, które  pozwolą mu na dopasowanie umiejętności do zmian jakie wprowadza postęp technologiczny. W publikacji wskazano obszary, w których proces cyfryzacji zachodzi z największą dynamiką, pokazano w jaki sposób proces przebiega i jak rynek usług cyfrowych dopasowuje się do potrze...

e-Skills in Europe. Poland Country Report

e-Skills in Europe. Poland Country Report

W przeciągu ostatnich lat na rynku IT doszło do wielu zmian. Ekspansja nowoczesnych technologii w codzienne życie człowieka zmieniła sposób jego funkcjonowania. Rewolucja nastąpiła niemal równocześnie w wielu obszarach gospodarki, a potrzeba dostosowania się do zmian jakie niesie postęp technologiczny stała się jedną z ważniejszych. Wraz ze zmianami zachodzącymi miedzy innymi na rynku pracy, zmien...

Digital Skillls for the UK Economy. A report by ECORYS UK

Digital Skillls for the UK Economy. A report by ECORYS UK

Kompetencje cyfrowe determinują sposób funkcjonowania człowieka i jakość jego życia. Brak umiejętności w zakresie TIK coraz częściej prowadzi do zjawiska wykluczenia cyfrowego, które pogłębiając się stawia człowieka poza marginesem życia społeczno-gospodarczego. W prezentowanej publikacji dokonano analizy badania określającego popyt i podaż w zakresie umiejętności cyfrowych wśród społeczeństwa Wie...

Popyt na kompetencje i kwalifikacje oraz ich podaż – wnioski z badań

Popyt na kompetencje i kwalifikacje oraz ich podaż – wnioski z badań

Kompetencje są dziś elementem kształtującym sposób funkcjonowania i jakość życia. Ich podnoszenie i doskonalenie stało się celem samym w sobie. Wszyscy świadomi wyzwań jakie stoją przed współczesnym człowiekiem w związku z ekspansją cyfrowych technologii w codzienne życie starają się dopasować umiejętności i kwalifikacje do potrzeb rynku. W publikowanym raporcie dokonano analizy stanu wiedzy dotyc...

Bilans Kapitału Ludzkiego 2017. Raport z badania ludności w wieku 18-70 lat

Bilans Kapitału Ludzkiego 2017. Raport z badania ludności w wieku 18-70 lat

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi działania mające na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. Dbając o wysoki poziom świadczonych usług prowadzi badania diagnozujące stan rzeczywisty sytuacji gospodarczej kraju. Wykorzystuje metody i narzędzia, które umożliwiają efektywne rozeznanie w bieżącej sytuacji. Bilans Kapitału Ludzkiego to narzędzie...

Rynek pracy a kompetencje Polaków – wybrane wyniki badania postPIAACraport z badań

Rynek pracy a kompetencje Polaków – wybrane wyniki badania postPIAAC

Agnieszka Chłoń-Domińczak , Marta Palczyńska

Instytut Badań Edukacyjnych

Dzisiejszy rynek pracy kształtowany jest przez nowoczesne technologie i globalizację, a kompetencje cyfrowe determinują warunki pracy i płacy. Instytut Badań Edukacyjnych w publikowanym raporcie dokonał analizy i oceny sytuacji Polaków na rynku pracy. Wyniki wskazują jak kształtują się kompetencje Polaków w kontekście wymagań stawianych przez pracodawców. Raport przedstawia również sytuację młodyc...

Pokolenie ,,Z" na rynku pracy - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi

Pokolenie ,,Z" na rynku pracy - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi

Współczesny rynek pracy tworzą ludzie, których dzieli przepaść pokoleniowa. Aktywni zawodowo są zarówno cyfrowi imigranci, pokolenie ludzi sprzed epoki cyfrowej, które dopasowuje się do oczekiwań rynku pracy na bieżąco, często walcząc z barierami ograniczającymi ich możliwości zawodowe jak i młodzi, urodzeni po roku 1990, którzy z ogromnym potencjałem, planami i marzeniami zaczynają swoją ścieżkę ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja