Biblioteka Cyfrowa

e-Skills in Europe. Poland Country Report

e-Skills in Europe. Poland Country Report

W przeciągu ostatnich lat na rynku IT doszło do wielu zmian. Ekspansja nowoczesnych technologii w codzienne życie człowieka zmieniła sposób jego funkcjonowania. Rewolucja nastąpiła niemal równocześnie w wielu obszarach gospodarki, a potrzeba dostosowania się do zmian jakie niesie postęp technologiczny stała się jedną z ważniejszych. Wraz ze zmianami zachodzącymi miedzy innymi na rynku pracy, zmien...

Digital Skillls for the UK Economy. A report by ECORYS UK

Digital Skillls for the UK Economy. A report by ECORYS UK

Kompetencje cyfrowe determinują sposób funkcjonowania człowieka i jakość jego życia. Brak umiejętności w zakresie TIK coraz częściej prowadzi do zjawiska wykluczenia cyfrowego, które pogłębiając się stawia człowieka poza marginesem życia społeczno-gospodarczego. W prezentowanej publikacji dokonano analizy badania określającego popyt i podaż w zakresie umiejętności cyfrowych wśród społeczeństwa Wie...

Popyt na kompetencje i kwalifikacje oraz ich podaż – wnioski z badań

Popyt na kompetencje i kwalifikacje oraz ich podaż – wnioski z badań

Kompetencje są dziś elementem kształtującym sposób funkcjonowania i jakość życia. Ich podnoszenie i doskonalenie stało się celem samym w sobie. Wszyscy świadomi wyzwań jakie stoją przed współczesnym człowiekiem w związku z ekspansją cyfrowych technologii w codzienne życie starają się dopasować umiejętności i kwalifikacje do potrzeb rynku. W publikowanym raporcie dokonano analizy stanu wiedzy dotyc...

Bilans Kapitału Ludzkiego 2017. Raport z badania ludności w wieku 18-70 lat

Bilans Kapitału Ludzkiego 2017. Raport z badania ludności w wieku 18-70 lat

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi działania mające na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. Dbając o wysoki poziom świadczonych usług prowadzi badania diagnozujące stan rzeczywisty sytuacji gospodarczej kraju. Wykorzystuje metody i narzędzia, które umożliwiają efektywne rozeznanie w bieżącej sytuacji. Bilans Kapitału Ludzkiego to narzędzie...

Rynek pracy a kompetencje Polaków – wybrane wyniki badania postPIAACraport z badań

Rynek pracy a kompetencje Polaków – wybrane wyniki badania postPIAAC

Agnieszka Chłoń-Domińczak , Marta Palczyńska

Instytut Badań Edukacyjnych

Dzisiejszy rynek pracy kształtowany jest przez nowoczesne technologie i globalizację, a kompetencje cyfrowe determinują warunki pracy i płacy. Instytut Badań Edukacyjnych w publikowanym raporcie dokonał analizy i oceny sytuacji Polaków na rynku pracy. Wyniki wskazują jak kształtują się kompetencje Polaków w kontekście wymagań stawianych przez pracodawców. Raport przedstawia również sytuację młodyc...

Pokolenie ,,Z" na rynku pracy - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi

Pokolenie ,,Z" na rynku pracy - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi

Współczesny rynek pracy tworzą ludzie, których dzieli przepaść pokoleniowa. Aktywni zawodowo są zarówno cyfrowi imigranci, pokolenie ludzi sprzed epoki cyfrowej, które dopasowuje się do oczekiwań rynku pracy na bieżąco, często walcząc z barierami ograniczającymi ich możliwości zawodowe jak i młodzi, urodzeni po roku 1990, którzy z ogromnym potencjałem, planami i marzeniami zaczynają swoją ścieżkę ...

Jak rozwiązać problem niedoboru talentów? PRZYGOTUJ, POZYSKUJ, POŻYCZAJ I PRZENOŚ

Jak rozwiązać problem niedoboru talentów? PRZYGOTUJ, POZYSKUJ, POŻYCZAJ I PRZENOŚ

Współczesny rynek pracy cechuje duża dynamika zmian. Jedną z przyczyn tychże jest rewolucja w zakresie technologii cyfrowych. Wraz z umacnianiem się sytuacji gospodarczej rośnie zapotrzebowanie na pracowników. Z jednej strony pracodawcy poszukują coraz bardziej wykształconych i wyposażonych w umiejętności specjalistyczne pracowników z drugiej wykwalifikowani pracownicy przebierają w propozycjach d...

RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH wśród pracodawców i pracowników (40+) sektora małych i średnich przedsiębiorstw...

RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH wśród pracodawców i pracowników (40+) sektora małych i średnich przedsiębiorstw...

Determinantem kształtującym współczesny rynek pracy są nowoczesne technologie, które wprowadzają wiele zmian w systemie gospodarczym kraju. Proces globalizacji, którego doświadczamy zmusza pracowników do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji, które umożliwią dostosowanie się do rynku pracy, który z czasem przerodził się z lokalnego w globalny. CBOS w 2006 roku przeprowadziło badania mające na cel...

Co dalej po szkole i po uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy. Cele Rady ds. Kompetencji Sektora IT

Co dalej po szkole i po uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy. Cele Rady ds. Kompetencji Sektora IT

Rozwój nowoczesnych technologii wpłynął znacząco na możliwości stosowania nowoczesnych technologii we wszystkich dziedzinach gospodarki, a to stworzyło potrzebę wzrostu zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie IT na rynku. Rada ds. kompetencji sektora IT jest ważnym elementem rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technik informacy...

IT@PL Rynek pracy IT w Polsceraport z badań

IT@PL Rynek pracy IT w Polsce

Antal International

Sektor IT jest jedną z prężniej rozwijających się branży w gospodarce kraju. Ekspansja nowoczesnych technologii sprawiła, że na rynku pracy pojawił się obszar, dający szerokie możliwości rozwoju. Młodzi Polacy plasują się w czołówkach rankingów prezentujących poziom kompetencji w obszarze sektora usług IT, a relacja stosunkowo niskich kosztów pracy do jakości oferowanych usług skłania inwestorów z...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja