Biblioteka Cyfrowa

„Cyfrowa szkoła” - program edukacyjny czy technologiczny?

„Cyfrowa szkoła” - program edukacyjny czy technologiczny?

Sukcesywne podnoszenie jakości kształcenia jest niekwestionowanym celem systemu edukacji. W dobie zmian powodowanych przez postęp cywilizacyjny, zadanie to wydaje się być o tyle trudne, że uczniowie posiadają niejednokrotnie większą sprawność w posługiwaniu się narzędziami cyfrowymi niż nauczyciele, którzy nabywają umiejętność obsługi nowoczesnych pomocy dydaktycznych wraz z wdrażaniem ich na ryne...

Europejski wymiar edukacji – program Comenius w Polsce

Europejski wymiar edukacji – program Comenius w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Rozwój nowoczesnych technologii otworzył możliwość komunikacji na zdecydowanie szerszy niż przed epoką cyfrową obszar. Umożliwił wymianę wzajemnych doświadczeń, poglądów, opinii, umożliwił wymianę zdań na różne tematy i zagadnienia poruszane w wielu dziedzinach życia i obszarach aktywności nie tylko prywatnej ale i zawodowej. W książce autorka prezentuje możliwości i wskazuje korzyści, jakie płyną...

Raport. System edukacji IT w Republice Słowackiejraport z badań

Raport. System edukacji IT w Republice Słowackiej

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Badania poruszające tematy współczesnego systemu edukacji w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa związanych z ekspansją technologii cyfrowych w codzienne życie człowieka pojawiają się w wielu dostępnych opracowaniach. Prezentowany raport dotyczy systemu edukacji IT w Republice Słowackiej. Stanowi kontynuację zapoczątkowanego przez zespół Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Łukasza Arend...

Nowoczesne technologie w oświacie i edukacji

Nowoczesne technologie w oświacie i edukacji

Nowoczesne technologie są obecne w życiu każdego współczesnego człowieka. Starsi uczą się korzystania z nich zgodnie z potrzebami i predyspozycjami własnymi, młodzi wzrastają od maleńkiego w ich otoczeniu, kształtując umiejętności z nimi związane równocześnie z rozwojem fizycznym, społecznym i emocjonalnym. Niewątpliwie użyteczność nowoczesnych narzędzi wspomaga działalność człowieka w wielu obsza...

Technologia BYOD w polskich szkołach

Technologia BYOD w polskich szkołach

Konieczność podnoszenia standardów kształcenia rodzi potrzebę dostosowywania nowoczesnych technologii do wymagań współczesnej edukacji. Jesteśmy świadkami rewolucji cyfrowej, w której proces upowszechniania nowoczesnych narzędzi podlega ciągłej intensyfikacji. Jedną z upowszechnianych dziś technologii jest BYOD (ang. Bring Your Own Device). Istota tej technologii polega na tym, że użytkownik, może...

Powszechne kształcenie informatyczne w polskim systemie edukacjimateriały konferencyjne

Powszechne kształcenie informatyczne w polskim systemie edukacji

Rada ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Jednym z wyzwań stawianym przed współczesnym człowiekiem jest umiejętność dostosowania się do szybko zmieniającej się rzeczywistości w zakresie TIK. Coraz większy nacisk kładzie się na kształtowanie i rozszerzanie kompetencji w tym zakresie, a co za tym idzie nauki programowania, która sprzyja umiejętności organizacji pracy w sytuacjach problemowych, aktywnego poszukiwania rozwiązania problemu, po...

Innowacje technologiczne w edukacji i samorządzie. Wzorcowe wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiuprezentacja

Innowacje technologiczne w edukacji i samorządzie. Wzorcowe wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu

Rafał Czajkowski

Urząd Gminy Miasta Radomia

Wiele gmin i miast uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gmina Miasta Radomia realizuje wiele projektów, związanych tematycznie z cyfryzacją i informatyzacją. Jednym z nich jest przedstawiony w prezentacji, pt. „Innowacje technologiczne w edukacji i samorządzie. Wzorcowe wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu”. Autorzy na wst...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja