Biblioteka Cyfrowa

Programowanie od pierwszoklasisty do maturzystyreferat

Programowanie od pierwszoklasisty do maturzysty

Grażyna Koba

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii jest coraz większy i dotyczy coraz młodszej części naszego społeczeństwa. Przygotowanie do korzystania z narzędzi cyfrowych zaczyna się więc na wczesnym etapie edukacji. Na początku pierwszej klasy nauczyciel ma za zadanie pokazać uczniom na czym polega praca z komputerem, ma uświadomić czym są programy i zapoznać ze środowiskiem programowania. Aby wyni...

Skutki przemian edukacji informatycznejartykuł naukowy

Skutki przemian edukacji informatycznej

Maria Raczyńska

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wprowadzenie do szkół informatyki jest niewątpliwie elementem dostosowywania edukacji do wymagań epoki cyfrowej. Wszechobecność nowoczesnych narzędzi wymaga reakcji polskiego systemu oświaty i dostosowania programu nauczania do potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Obszar społeczny jest jednym z tych, które należy uwzględnić w procesie kształcenia, ponieważ decyduje o przyszłym prawidłowym bądź ni...

Scratch na poważnie?referat

Scratch na poważnie?

Agnieszka Borowiecka, Katarzyna Olędzka

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Scratch to program, który powstał z myślą o dzieciach, do nauki programowania poprzez zabawę. Stworzony został, by poprzez łatwą obsługę - przeciągnij i upuść, zarazić dzieci pasją odkrywania, zachęcić do nauki prostego programowania. Scratch to przyjazne i popularne środowisko, które umożliwia tworzenie muzyki, gier interaktywnych historyjek, prostych animacji. W publikacji autorzy poddali kilka ...

10. Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie"materiały konferencyjne

10. Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie"

Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI)

Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa jest jednym z pierwszorzędnych wyzwań współczesnej cywilizacji. Coraz szybsza ekspansja w dziedzinie nowoczesnych technologii niesie zarówno wiele korzyści jak i zagrożeń. Organizatorzy 10 Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (prowadzone przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Naukową i Akademicką Sieć Kompute...

Nowe technologie. Bezpłatny dodatek tematyczny do miesięcznika "Dyrektor szkoły" 6/2016numer czasopisma

Nowe technologie. Bezpłatny dodatek tematyczny do miesięcznika "Dyrektor szkoły" 6/2016

Małgorzata Pomianowska

Wolters Kluwer S.A.

Dynamiczny rozwój nowoczesnych środków komunikacji przyczynił się do wielu zmian społecznych. Ludzie funkcjonują w otoczeniu narzędzi cyfrowych, nie zdając sobie sprawy, jak często przejmują one nad nimi kontrolę, wypierając tradycyjne urządzenia. Pogoń za nowościami technologicznymi często przysłania świat realny. Bywa, że stają się nieświadomymi uczestnikami bycia i życia w wirtualnej rzeczywist...

Dzieci Sieci . Kompetencje komunikacyjne najmłodszych. Raport z badań

Dzieci Sieci . Kompetencje komunikacyjne najmłodszych. Raport z badań

Piotr Siuda, Grzegorz D. Stunża

Instytut Kultury Miejskiej

Temat pokolenia sieci jest współcześnie poruszany często i odnosi się do wielu obszarów życia. Zajmują sie nim zarówno instytucje, jak świadomi możliwości i konsekwencji życia w wirtualnym świecie edukatorzy, dydaktycy i instytucje powiązane z edukacją, oświatą i informatyzacją. Dostępnych jest wiele publikacji i materiałów dotyczących funkcjonowania w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości, ...

Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.raport ekspercki

Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.

Rafał Rodziewicz

Ministerstwo Cyfryzacji, Rada do Spraw Cyfryzacji, Zespół: Edukacja Cyfrowa

Rada do Spraw Cyfryzacji, to organ opiniodawczo-doradczy, działający przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. Działa na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114). Inicjuje ona działania na rzecz informatyzacji, rozwoju rynku technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz rozwoj...

Proposition of the Informatics. Body of Knowledgeprezentacja

Proposition of the Informatics. Body of Knowledge

Jerzy Nawrocki

Ministerstwo Cyfryzacji, Rada do Spraw Cyfryzacji, Zespół: Edukacja Cyfrowa

Rada do Spraw Cyfryzacji to ciało doradcze, powołane w celu wspierania Ministerstwa Cyfryzacji wiedzą i doświadczeniem. Zadaniem Rady jest opiniowanie dokumentów strategicznych związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Prezentacja autorstwa prof. Jerzego Nawrockiego zatytułowana „Proposition of the Informatics – Body of Knowledge” („Założenia informatyki – zasób ...

Programowanie na różnych etapach edukacyjnychreferat

Programowanie na różnych etapach edukacyjnych

Jolanta Sobera, Anna Szczerba-Zubek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Umiejętność rozwiązywania problemów to jedna z tych kompetencji, których nie może zabraknąć człowiekowi wchodzącemu w etap życia społecznego. Informatyka to nauka, która doskonale przygotowuje do stawianych na tym polu przed człowiekiem wyzwań. Wyposaża wiele pozostałych dziedzin życia w narzędzia konieczne do prawidłowego rozwoju we współczesnej cyfrowej rzeczywistości. Rozwija takie umiejętności...

Programowanie. Jak uczyć, z pomocą czego i dlaczegoreferat

Programowanie. Jak uczyć, z pomocą czego i dlaczego

Damian Kurpiewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Podstawa programowa stanowi, że zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. Nauczyciele informatyki stają pr...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja