Biblioteka Cyfrowa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania ...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania ...

W sytuacjach szczególnych, a taką jest dziś sytuacja systemu oświaty w kontekście problemów z dostosowaniem metod i form kształcenia do ograniczeń epidemicznych jakie narzuca rząd w ramach walki z rozprzestrzeniającym się wiruem Covid -19, konieczne jest podejmowanie działań umożliwiających sprawne i efektywne funkcjonowanie w odmiennej rzeczywistości. Ministerstwo Edukacji przygotowało rozporządz...

Directory of Wellbeing Supports and Online Resources for Primary School Parents

Directory of Wellbeing Supports and Online Resources for Primary School Parents

Rodzice uczestniczą w procesie kształcenia w dużo większym stopniu, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Są ważnym elementem wsparcia dla szkoły jako instytucji, pedagogów i dzieci w tworzeniu środowiska uczenia i realizacji celów edukacyjnych. Dziś, w dobie pandemii podobnie jak nauczyciele i uczniowie borykają się z problemami związanymi z koniecznością realizacji procesu kształcenia w trybie on...

Directory of Wellbeing CPD and Support for Post Primary Schools. Halloween to end of December 2020

Directory of Wellbeing CPD and Support for Post Primary Schools. Halloween to end of December 2020

Zmiany jakie zachodzą w systemie oświaty za przyczyną rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa wpływają na stan psychofizyczny wszystkich, którzy biorą udział w procesie kształcenia. Nauczyciele, rodzice i uczniowie zostali postawieni przed koniecznością dopasowania się do potrzeb jakie narzuca sytuacja epidemiczna. Dla wielu przeniesienie aktywności edukacyjnej z tradycyjnej klasy szkolnej ...

Supporting the Wellbeing of the School Community: Returning to School after Covid-19 School Closure. Wellbeing Toolkit for Primary Schoolsporadnik, opis dobrej praktyki

Supporting the Wellbeing of the School Community: Returning to School after Covid-19 School Closure. Wellbeing Toolkit for Primary Schools

Department of Education and Skills - Ireland's Government Ministry

Pandemia zmieniła sposób funkcjonowania ludzi. Dynamiczne rozprzestrzenianie się wirusa sprawiło, że konieczne było wprowadzenie ograniczeń epidemicznych, które miały zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Zasady jakie narzucili decydenci budziły wiele kontrowersji, jednak duża część społeczeństwa dopasowała się do nich i  pozostała w domach realizując codzienne zadania i działania za pośrednict...

Immediate impact of the COVID-19 pandemic on the socio-emotional and digital skills of Japanese childrenartykuł naukowy, raport ekspercki

Immediate impact of the COVID-19 pandemic on the socio-emotional and digital skills of Japanese children

Yusuke Moriguchi, Xianwei Meng, Naoya Todo, Chifumi Sakata

Wirus COVID-19 wprowadził duże zamieszanie w sposobie funkcjonowania państw i życiu obywateli. Strach przed dynamicznym rozprzestrzenianiem się pandemii sprawił, że decydenci podjęli decyzje wprowadzające ograniczenia epidemiczne. Zamknięto szkoły, placówki i instytucje, które na co dzień gromadziły ludzi. Dużą część aktywności przeniesiono z tradycyjnych obszarów do przestrzeni wirtualnej, która ...

The impact of COVID-19 on education - Insights from Education at a Glance 2020raport z badań, broszura

The impact of COVID-19 on education - Insights from Education at a Glance 2020

Andreas Schleicher

OECD Publishing

Wirus, z którym walczy dziś niemal cały świat wywołał duże zamieszanie na rynkach gospodarczych i w życiu ludzi. Nikt nie przypuszczał, że w czasach otwartego dostępu do informacji, szerokiej gamy usług medycznych i świadomości ludzi w zakresie higieny i bezpieczeństwa warunkującego zdrowie wybuchnie pandemia, z którą nie potrafią poradzić sobie nawet wysoko rozwinięte kraje. W publikowanym materi...

Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej - plakat dla dzieci

Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej - plakat dla dzieci

Pandemia wywołana rozprzestrzeniającym się wirusem COVID-19 wywołała ogólnospołeczny strach i wprowadziła wiele zmian w sposobie funkcjonowania człowieka. Ministerstwo Zdrowia wraz z Państwową Inspekcją Sanitarną apelują o przestrzeganie reżimu sanitarnego i zachowanie szczególnych środków ostrożności, które mogą ograniczyć rozwój zakażeń. Plakat skierowany do najmłodszej części społeczeństwa, prz...

Raport Ministra Edukacji Edukacji Narodowej.  Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19raport ekspercki, sprawozdanie

Raport Ministra Edukacji Edukacji Narodowej. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19

Minister Edukacji Narodowej D. Piontkowski

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Współczesna edukacja zmaga się z wieloma wyzwaniami jakie niesie rzeczywistość. Publikowany raport zawiera zestawienie najważniejszych działań podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w okresie od marca do czerwca 2020 roku, wynikających z potrzeby dopasowania procesu kształcenia do warunków związanych z problemem rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa. W publikacji został przed...

Alert edukacyjny 9. Uczelnie też powinny się zmienić

Alert edukacyjny 9. Uczelnie też powinny się zmienić

Pandemia wywołana przez rozprzestrzeniający się wirus wywołała duże zamieszanie w gospodarkach państw i życiu obywateli. Do zmian i obostrzeń jakie wiążą się z próbą opanowania i niwelowania skutków zdrowotnych, społecznych, gospodarczych i ekonomicznych musiał się dostosować cały świat. Zmiany w dużym stopniu wpłynęły na sposób funkcjonowania człowieka, zmieniły sposób pracy i dostęp do edukacji....

Edukacja zdalna w czasach COVID – 19.  Raport z badania

Edukacja zdalna w czasach COVID – 19. Raport z badania

Temat nauczania zdalnego budzi wiele kontrowersji. Dziś w dobie pandemii zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice stanęli przed realnym problemem związanym z realizacją edukacji na odległość. Pomimo, iż z duża część społeczeństwa sprawnie funkcjonuje w wirtualnej przestrzeni i na co dzień korzysta z nowoczesnych narzędzi, przeniesienie niemal z dnia na dzień edukacji do sieci przysporzyło wiel...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja