Biblioteka Cyfrowa

Technology and Education: Computers, Software, and the Internet

Technology and Education: Computers, Software, and the Internet

Współczesna szkoła systematycznie zmienia się dopasowując swój kształt do potrzeb i oczekiwań zmieniającego się rynku. Cyfryzacja niewątpliwie nadaje tempo i kształt tym zmianom, ponieważ dziś ciężko wyobrazić sobie kształcenie bez udziału nowoczesnych technologii. W publikacji dokonano analizy wpływu technologii na wyniki edukacyjne uczniów. Ocenie poddano zarówno sposób wykorzystania ICT w szkol...

e-Leadership Skills. Vision Report. October 2012

e-Leadership Skills. Vision Report. October 2012

Innowacje to współcześnie jeden z kluczowych czynników, który napędza gospodarki krajów. Szczególną rolę w procesie rozwoju stanowią nowoczesne technologie. W publikowanym raporcie dokonano oceny stanu e-kompetencji w zakresie innowacji i konkurencyjności jakie posiadają obywatele Europy. Dokonano analizy środków jakie umożliwiają współcześnie stawienie czoła wyzwaniom cywilizacyjnym i  sposobów, ...

PRZEMYSŁ + Gospodarka oparta o dane

PRZEMYSŁ + Gospodarka oparta o dane

Cyfryzacja i globalizacja to zjawiska, które idą w nieodłącznej parze z rozwojem społeczno-gospodarczym krajów i jego obywateli. Postęp w dziedzinie nowych technologii nadaje kierunek i tempo zachodzącym zmianom. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom jakie niesie dynamiczny rozwój w dziedzinie TIK Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało opracowanie, w którym dokonano charakterystyki Polski we ...

Digital Skills New Professions, New Educational Methods, New Jobs

Digital Skills New Professions, New Educational Methods, New Jobs

Nowoczesne technologie zmieniają współczesny rynek pracy. Stawiają nowe wyzwania zarówno przed pracownikami, którzy muszą na bieżąco dopasowywać umiejętności do wymagań rynku pracy jak i przed przedsiębiorstwami, dla których wdrażanie innowacji stało się priorytetową potrzebą umożliwiającą rozwój i zwiększającą globalną konkurencję. W publikacji dokonano analizy potrzeb jakie niesie transformacja ...

Przemysł 4.0 czyli wyzwania współczesnej produkcji

Przemysł 4.0 czyli wyzwania współczesnej produkcji

Współczesny świat to świat przemian, które determinują sposób funkcjonowania człowieka i gospodarki. W publikacji dokonano analizy zmian jakie zachodzą w przedsiębiorstwach oraz dokonano charakterystyki tych najważniejszych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju w którym żyjemy. Dokonano prezentacji wyników badań, które obrazują plany kluczowych dla rozwoju gospodarki przedsiębiorstw związa...

Framework for 21st Century Learning

Framework for 21st Century Learning

Kompetencje cyfrowe są dziś jednymi z najważniejszych umiejętności, które nabyć musi człowiek aby sprawnie i aktywnie funkcjonować w społeczeństwie. Aby wspomóc prace nad integracją edukacji i technologii opracowano ramy, które wskazują i opisują umiejętności, wiedzę i doświadczenie, które młodzi ludzie muszą posiąść, aby odnieść w życiu sukces. Prezentowany materiał  może stanowić wsparcie dla pr...

Human Capital. Digital Inclusion and Skills.

Human Capital. Digital Inclusion and Skills.

Współczesna gospodarka opiera się na nowoczesnych technologiach, które systematycznie i dynamicznie zmieniają sposób funkcjonowania człowieka, kształtują rynek pracy i nauki. Innowacyjne rozwiązania determinują sposób działania przedsiębiorstw i wprowadzają zmiany w sposobie komunikacji społecznej. Efektywne wykorzystanie technologii stanowi o konkurencyjności wielu branż i sektorów gospodarki dla...

The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review.

The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review.

Technologie informacyjno-komunikacyjne determinują rozwój współczesnej gospodarki i narzucają tempo zachodzącym w niej zmianom. Dynamika tych zmian jest duża a człowiek systematycznie zmaga się z koniecznością dopasowania umiejętności do potrzeb zmieniającego się rynku. Globalizacja gospodarki zmienia kształt przedsiębiorstw a automatyzacja procesów produkcji zmienia charakter pracy. Stanowiska pr...

Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym

Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym

Świat w jakim żyjemy systematycznie zmienia się. Dynamika zmian jest duża i coraz częściej jest tematem badań i dyskusji. Jak nadążyć za zmianami, które determinowane rozwojem technologicznym zachodzą cyklicznie i regularnie? Na to pytanie odpowiedzi szuka wielu pracowników, którzy muszą dopasować swoje umiejętności do wymagań rynku pracy i sytuacji gospodarczej. DELab UW na zlecenie PFR i Google ...

Technologie informacyjno-komunikacyjne a dzieci w wieku przedszkolnym – model szans i zagrożeń

Technologie informacyjno-komunikacyjne a dzieci w wieku przedszkolnym – model szans i zagrożeń

Technologie są dziś obecne w życiu niemal każdego człowieka. Rewolucja technologiczna , której jesteśmy świadkami nadaje nowy kształt codzienne wykonywanym czynnościom. Zmienił się sposób komunikacji, pracy i nauki.  W technologii dostrzegamy wiele szans, nie możemy jednak bagatelizować zagrożeń, z którymi coraz częściej stykają się nie tylko świadomi dorośli ale również nieświadome dzieci. W publ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja