Biblioteka Cyfrowa

Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji? Rekomendacje dla sektora prywatnego, pozarządowego i samorządów lokalnych.raport ekspercki

Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji? Rekomendacje dla sektora prywatnego, pozarządowego i samorządów lokalnych.

Szkoła jest miejscem, w którym każde dziecko powinno uzyskać dostęp do wiedzy i umiejętności , które przygotują go do dorosłego, dojrzałego życia w społeczeństwie. Pomimo, iż system oświaty systematycznie dąży do realizacji swoich zadań, w rzeczywistości na każdym etapie edukacyjnym, w każdej szkole i klasie spotkać można zarówno pojedyncze jak i grupowe przypadki, w których uczniowie mierzą się z...

Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021raport z badań

Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021

Anna Buchner, Maria Wierzbicka, Katarzyna Fereniec-Błońska

Fundacja ORANGE

Edukacja jest ważnym elementem życia każdego człowieka. Proces kształcenia zaczyna się już we wczesnym dzieciństwie i trwa do późnego wieku. W publikowanym raporcie dokonano oceny pracy nauczycieli. Fundacja Orange, która przeprowadziła badania przedstawiła wyniki, które obrazują jak pracę w tym zawodzie oceniają zarówno rodzice, uczniowie jak i sami nauczyciele. Każda szkoła pełni wiele funkcji w...

Defining the skills citizens will need in the future world of workraport z badań

Defining the skills citizens will need in the future world of work

Nowoczesne narzędzia wspierają codziennie ludzi w pracy i nauce. Stały się elementem, bez którego trudno sobie wyobrazić życie. Dynamika z jaką wkraczają na rynki nabiera z każdym rokiem tempa a potrzeby użytkowników systematycznie rosną. Konieczne stało się definiowanie kluczowych umiejętności, potrzebnych na rynku pracy w zmieniającym się cyfrowo świecie. W publikowanym badaniu dokonano analizy ...

Building workforce skills at scale to thrive during—and after—the COVID-19 crisisraport z badań

Building workforce skills at scale to thrive during—and after—the COVID-19 crisis

Covid-19 wywołał światowy kryzys w wielu obszarach aktywności człowieka, zaburzył funkcjonowanie krajów i działanie gospodarek. Wraz z pandemią i zmianą modelu pracy, nauki i rozrywki pojawiło się zapotrzebowanie na nowe umiejętności, które umożliwią funkcjonowanie w zmienionej przez wirusa rzeczywistości. Dynamika wdrażania nowoczesnych technologii narzuciła tempo ludziom, którzy musieli przestaw...

Usługi publiczne w kryzysie: edukacja do zmianyraport z badań

Usługi publiczne w kryzysie: edukacja do zmiany

Edukacja jest jednym z najważniejszych obszarów, w których funkcjonuje człowiek, ponieważ proces nauczania wielu towarzyszy nam od wczesnego dzieciństwa i trwa poprzez całe życie. Pandemia Covid-19 wprowadziła nowe zasady, które zmieniły sposób zarówno nauczania jak i uczenia się. Niemal z dnia na dzień szkoły zostały przeniesione z tradycyjnej przestrzeni klasowo-lekcyjnej do wirtualnego środowis...

Raport. Uwarunkowania i potencjał zdalnego nauczania w kształceniu studentówraport z badań

Raport. Uwarunkowania i potencjał zdalnego nauczania w kształceniu studentów

Paweł Modrzyński , Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Pandemia z jaką mierzy się współcześnie świat wprowadziła wiele zmian w sposobie funkcjonowania ludzi i gospodarek. Przyspieszyła również wdrożenie nowoczesnych technologii do tradycyjnego do niedawna systemu oświaty. Publikowany raport stanowi syntezę efektów procesu kształcenia realizowanego w formie zdalnej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Badanie,...

Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

Pandemia, którą wywołało pojawienie się i dynamiczne rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 wprowadziła wiele zmian w codziennym życiu ludzi. Wywróciła do góry nogami utrwalony od lat sposób funkcjonowania. W publikowanym raporcie dokonano analizy zmian jakie zachodzą w ostatnich miesiącach w systemie oświaty, który dopasowuje się do potrzeb i oczekiwań jakie niesie pandemiczna codzienność. Wyniki  um...

RAPORT - Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?raport z badań

RAPORT - Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

Marlena Plebańska, Małgorzata Sieńczewska, Aleksandra Szyller

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Edukacja cyfrowa od kilku lat była elementem procesu kształcenia i sukcesywnie uzupełniała tradycyjny model dydaktyczny. Wraz z pojawieniem się i dynamicznym rozprzestrzenianiem pandemii wywołanej wirusem Covid-19 proces wdrażania nowoczesnych technologii do edukacji nabrał przyspieszenia a jakość narzędzi cyfrowych zaczęła mieć duży wpływ na efektywność kształcenia i jakość edukacji realizowanej ...

Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046raport z badań

Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046

Edukacja to jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania. Niemal każdy człowiek pierwsze kroki dydaktyczne zaczyna już we wczesnym dzieciństwie i kontynuuje przez długie lata na różnych etapach edukacyjnych. Publikowany raport zawiera scenariusze przyszłości dla edukacji, które mają być odpowiedzią na potrzeby jakie niesie zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość i związane z tym potrzeby edukacyj...

Digital transformation in Swedish schools – Principals’ strategic leadership and organisation of tablet-based one-to-one computing initiativesraport z badań

Digital transformation in Swedish schools – Principals’ strategic leadership and organisation of tablet-based one-to-one computing initiatives

Edukacja mierzy się współcześnie z wieloma wyzwaniami, jakie niesie technopolizacja i cyfryzacja. Wszyscy zaangażowani w proces dydaktyczny podejmują działania, które pozwolą dopasować system oświaty do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. W publikacji omówiono zmiany, jakie zachodzą w szwedzkich szkołach w związku z transformacja cyfrową. Ocenie poddano inicjatywy mające na celu wdrażanie inn...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja