Biblioteka Cyfrowa

Reuters Institute Digital News Report 2019

Reuters Institute Digital News Report 2019

Współcześnie nowoczesne technologie informacyjne są obecne w życiu niemal każdego człowieka. Załączony raport jest cykliczną publikacją przygotowaną przez Reuters Institute for the Study of Journalism , która obrazuje zmiany jakie zaszły na rynku medialnym w ostatnim roku. Aktualny raport ujawnia nowe spostrzeżenia na temat konsumpcji wiadomości cyfrowych w oparciu o ankietę YouGov przeprowadzoną ...

New Skills Now: Inclusion in the digital economy

New Skills Now: Inclusion in the digital economy

Technologia stała się współcześnie integralną częścią życia człowieka. Niesie ze sobą zarówno szanse i możliwości jak i zagrożenia, których często człowiek zanurzony w cyfrową rzeczywistość nie dostrzega. Jesteśmy świadkami zmian w sposobie życia zarówno w kontekście pracy, nauki jak i rozrywki. Zmienia się popyt i podaż na umiejętności. Konieczne jest dziś kształcenie kompetencji, które umożliwią...

Cyfryzacja na uczelniach

Cyfryzacja na uczelniach

Dziś w dobie łatwego i szybkiego dostępu do internetu wiele aktywności przenoszonych jest do sieci. Ekspansja technologii zmieniła wiele tradycyjnych pojęć nadając im cyfrowy wymiar. Zmiany wiążą się z wprowadzaniem narzędzi technologii cyfrowych w coraz to nowe obszary życia. W publikacji dokonano analizy konsekwencji jakie wiążą się z wprowadzeniem nowoczesnych technologii do administracji uczel...

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (nr 88) Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (nr 131)

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (nr 88) Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (nr 131)

Wyzwania jakie niesie ekspansja technologii cyfrowych w system gospodarki i codzienne życie człowieka zmuszają rządzących do podejmowania inicjatyw, które mają wprowadzić uregulowania prawne umożliwiające realizacje zadań związanych z cyfryzacją. Publikowany materiał zawiera pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Edukacji Nauki ...

eTwinning dziś

eTwinning dziś

Nowoczesne technologie otwierają przed użytkownikami wiele możliwości. W dobie globalizacji i łatwego dostępu do narzędzi cyfrowych przedefiniowane zostały pojęcia czasu i odległości, zmienił się również sposób komunikacji. Technologie stały się narzędziami codziennego użytku ułatwiającymi i uatrakcyjniającymi zarówno pracę jak i naukę. eTwinning to innowacyjna propozycja edukacyjna, skierowana za...

eTwinning drogą do edukacji przyszłości

eTwinning drogą do edukacji przyszłości

Postęp w dziedzinie nowych mediów stawia coraz to nowe wyzwania przed współczesnym społeczeństwem. Wkracza w niemal wszystkie obszary życia człowieka, zmienia sposób pracy i nauki. W publikacji ukazano zmiany jakie wprowadza w edukacji. Przybliżono założenia programu, który w innowacyjny sposób łączy tradycyjny system kształcenia z nowoczesną technologią i otwiera możliwości komunikacji i wymiany ...

eTwinning. Europejska współpraca szkół - Polska 2005

eTwinning. Europejska współpraca szkół - Polska 2005

Rozwój technologii zmienił sposób funkcjonowania człowieka, internet stał się nowym środkiem komunikacji a wirtualna rzeczywistość kreuje sposób postrzegania rzeczywistości. Narzędzia cyfrowe są narzędziami codziennego użytku a korzystanie z nich jest już nie tylko modą ale koniecznością. Program eTwinning jest odpowiedzią na potrzeby jakie niesie ekspansja technologii w środowisko uczenia się i n...

eTwinning Europejska współpraca szkół – Polska 2007

eTwinning Europejska współpraca szkół – Polska 2007

Nowoczesne technologie współtworzą środowisko w jakim żyjemy, wspierają i ułatwiają wykonywanie wielu podejmowanych codzienne zadań, uprzyjemniają czas wolny, wspomagają naukę i pracę. Wirtualna przestrzeń stała się miejscem, które kreuje sposób komunikacji, wpływa na wzajemne relacje i oddziałuje na sposób postrzegania rzeczywistości. Coraz więcej osób korzysta z szerokich możliwości jakie oferuj...

Nasz projekt eTwinning 2015. Zwycięskie projekty w konkursie

Nasz projekt eTwinning 2015. Zwycięskie projekty w konkursie

eTwenning to program, który łączy nowoczesne technologie, komunikację i naukę. Otwiera nowe możliwości edukacyjne i szkoleniowe oraz ułatwia współpracę, wymianę doświadczeń, poglądów i realizacje działań na rzecz rozwoju zarówno własnego nauczycieli jak i ich podopiecznych, uczniów placówek oświatowych. Stwarza możliwość budowania relacji i umożliwia kontakt na odległość. Poprzez integrację nauki ...

Informator kariera programisty 2013

Informator kariera programisty 2013

Nowoczesne technologie wpisały się na stale w krajobraz współczesnej rzeczywistości. Już od kołyski człowiek oswaja się z narzędziami cyfrowymi, które z czasem stają się przedmiotami codziennego użytku. System oświaty wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom jakie niesie ekspansja technologii w codzienne życie człowieka modyfikuje programy nauczania i dostosowuje do potrzeb i oczekiwań zarówno...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja