Biblioteka Cyfrowa

Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji?

Szkoła ponownie czy szkoła od nowa? Jak wygląda powrót do stacjonarnej edukacji?

Pandemia zmieniła sposób funkcjonowania szkół. Przez wiele miesięcy zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice zmuszeni byli do realizowania obowiązku szkolnego w zmienionej covidowo rzeczywistości. W publikowanym raporcie przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego wśród nauczycieli i uczniów w pierwszych dniach po powrocie do szkoły. Raport składa się z trzech części, w których dokonano anal...

Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji? Rekomendacje dla sektora prywatnego, pozarządowego i samorządów lokalnych.

Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji? Rekomendacje dla sektora prywatnego, pozarządowego i samorządów lokalnych.

Szkoła jest miejscem, w którym każde dziecko powinno uzyskać dostęp do wiedzy i umiejętności , które przygotują go do dorosłego, dojrzałego życia w społeczeństwie. Pomimo, iż system oświaty systematycznie dąży do realizacji swoich zadań, w rzeczywistości na każdym etapie edukacyjnym, w każdej szkole i klasie spotkać można zarówno pojedyncze jak i grupowe przypadki, w których uczniowie mierzą się z...

Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021

Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021

Edukacja jest ważnym elementem życia każdego człowieka. Proces kształcenia zaczyna się już we wczesnym dzieciństwie i trwa do późnego wieku. W publikowanym raporcie dokonano oceny pracy nauczycieli. Fundacja Orange, która przeprowadziła badania przedstawiła wyniki, które obrazują jak pracę w tym zawodzie oceniają zarówno rodzice, uczniowie jak i sami nauczyciele. Każda szkoła pełni wiele funkcji w...

Do Age and Educational Stage Influence No-Mobile- Phone Phobia?

Do Age and Educational Stage Influence No-Mobile- Phone Phobia?

Nowoczesne technologie otwierają przed użytkownikami wiele możliwości, są jednak również źródłem zagrożeń. Postęp technologiczny jest obecny w niemal wszystkich obszarach w jakich funkcjonuje człowiek, wyznacza nowe trendy i poprawia efektywność działań podejmowanych na co dzień. Jednym z podstawowych narzędzi, bez którego wielu nie wyobraża sobie życia jest telefon komórkowy. Ułatwia on komunikac...

Usługi publiczne w kryzysie: edukacja do zmianyraport z badań

Usługi publiczne w kryzysie: edukacja do zmiany

Hanna Cichy, Monika Helak

Polityka Insight, Warszawa

Edukacja jest jednym z najważniejszych obszarów, w których funkcjonuje człowiek, ponieważ proces nauczania wielu towarzyszy nam od wczesnego dzieciństwa i trwa poprzez całe życie. Pandemia Covid-19 wprowadziła nowe zasady, które zmieniły sposób zarówno nauczania jak i uczenia się. Niemal z dnia na dzień szkoły zostały przeniesione z tradycyjnej przestrzeni klasowo-lekcyjnej do wirtualnego środowis...

Scaling online education: Five lessons for colleges

Scaling online education: Five lessons for colleges

Edukacja systematycznie poddawana jest zmianom, które są odpowiedzią na potrzeby zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Pandemia, z którą boryka się dziś świat narzuciła nowe warunki, do których wszyscy muszą się dopasować. Zmiany jakie niesie ekspansja groźnego dla zdrowia i życia ludzi wirusa determinuje proces wdrażania technologii do szkół. W publikowanym artykule przedstawiono trendy w szko...

Raport. Uwarunkowania i potencjał zdalnego nauczania w kształceniu studentów

Raport. Uwarunkowania i potencjał zdalnego nauczania w kształceniu studentów

Pandemia z jaką mierzy się współcześnie świat wprowadziła wiele zmian w sposobie funkcjonowania ludzi i gospodarek. Przyspieszyła również wdrożenie nowoczesnych technologii do tradycyjnego do niedawna systemu oświaty. Publikowany raport stanowi syntezę efektów procesu kształcenia realizowanego w formie zdalnej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Badanie,...

Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

Pandemia, którą wywołało pojawienie się i dynamiczne rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 wprowadziła wiele zmian w codziennym życiu ludzi. Wywróciła do góry nogami utrwalony od lat sposób funkcjonowania. W publikowanym raporcie dokonano analizy zmian jakie zachodzą w ostatnich miesiącach w systemie oświaty, który dopasowuje się do potrzeb i oczekiwań jakie niesie pandemiczna codzienność. Wyniki  um...

RAPORT - Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

RAPORT - Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

Edukacja cyfrowa od kilku lat była elementem procesu kształcenia i sukcesywnie uzupełniała tradycyjny model dydaktyczny. Wraz z pojawieniem się i dynamicznym rozprzestrzenianiem pandemii wywołanej wirusem Covid-19 proces wdrażania nowoczesnych technologii do edukacji nabrał przyspieszenia a jakość narzędzi cyfrowych zaczęła mieć duży wpływ na efektywność kształcenia i jakość edukacji realizowanej ...

Uwarunkowania, potencjał i perspektywy wykorzystania zdalnego nauczania w systemie nowoczesnej edukacji

Uwarunkowania, potencjał i perspektywy wykorzystania zdalnego nauczania w systemie nowoczesnej edukacji

10 marca 2021 roku odbyła się I ogólnoeuropejska e-konferencja naukowa, w której poruszono zagadnienia związane z wykorzystaniem zdalnego nauczania w nowoczesnej edukacji. W publikowany, materiale dokonano prezentacji wyników badań zrealizowanych przez Zespół Badawczy Wydziału Zarządzania UTP w Bydgoszczy, które obrazują uwarunkowania lokalowo-techniczne, determinanty oraz potencjał jaki niesie wy...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja