Biblioteka Cyfrowa

Internet w szkole

Internet w szkole

Nowoczesne technologie otwierają wiele nowych możliwości. Są obecne w niemal wszystkich obszarach życia człowieka i towarzyszą mu niemal od urodzenia do późnej starości. Narzędzia cyfrowe są coraz bardziej dostępne i powszechnie stosowane do pracy, nauki i rozrywki, niestety dostęp do nich mają nie tylko odpowiedzialni, znający możliwości i zagrożenia użytkownicy ale również nieświadomi odbiorcy ł...

Technologie cyfrowe w edukacji – między immersją ucznia a indolencją szkoły

Technologie cyfrowe w edukacji – między immersją ucznia a indolencją szkoły

Nowoczesne technologie stały się elementem codziennej rzeczywistości, często kreują wizerunek współczesnego człowieka i determinują jego społeczno-ekonomiczny status. Dynamika zmian jakie niesie postęp technologiczny jest duża,  współczesne społeczeństwo stoi przed wieloma wyzwaniami, którym musi sprostać chcąc aktywnie uczestniczyć w codziennym życiu. Jak pokazują wyniki prowadzonych  badań narzę...

Urządzenia mobilne i ich udział w edukacji XXI wieku

Urządzenia mobilne i ich udział w edukacji XXI wieku

Wraz z ekspansją technologii na rynek rosną oczekiwania i potrzeby konsumentów. Prowadzone badania pokazują, że duża część społeczeństwa nie wyobraża sobie życia bez technologii a urządzenia mobilne uważa za najważniejsze narzędzia codziennego użytku. W artykule dokonano analizy wpływu TIK na codzienne życie człowieka oraz roli technologii w procesie edukacji w kontekście dynamiki przemian cywiliz...

The E-Skills Manifesto

The E-Skills Manifesto

Współczesny świat został zdominowany przez technologie. Postęp w dziedzinie nowoczesnych narzędzi wprowadza zmiany w świecie gospodarki i biznesu. Technologie determinują warunki pracy i wyznaczają kierunek rozwoju przedsiębiorstw. Kluczowe staje się poszukiwanie odpowiedzi pytania dotyczące prognoz w rozwoju TIK, określanie potrzeb jakie się z rozwojem tym wiążą i definiowanie priorytetowych wspó...

Solutions: Learning Digital Skills

Solutions: Learning Digital Skills

Cyfrowe technologie mają duży wpływ na kształt współczesnej gospodarki i sposób funkcjonowania człowieka a kompetencje w zakresie TIK stały się determinantem warunkującym jakość życia. Ekspansja technologii sprawiła, że potrzeba dopasowania się do zmian jakie wprowadza nowoczesna technologia, zdobywanie i doskonalenie umiejętności cyfrowych jest współcześnie ważnym elementem procesu edukacji nie t...

e-Skills in Europe: Trends and Forecasts for the European ICT Professional and Digital Leadership Labour Markets (2015-2020)

e-Skills in Europe: Trends and Forecasts for the European ICT Professional and Digital Leadership Labour Markets (2015-2020)

Współczesna gospodarka zmienia się od wpływem trendów jakie kształtuje ekspansja nowoczesnych technologii a branża IT stała się jedną z bardziej dynamicznych gałęzi przemysłu. Wraz z rozwojem technologicznym zmienia się sposób prowadzenia działalności, zmieniają się również wymagania dotyczące potrzeb i kluczowych umiejętności. Dopasowanie kompetencji do potrzeb rynku stało wyzwaniem z jakimi musi...

Learning and teaching with technology in higher education - a systematic review

Learning and teaching with technology in higher education - a systematic review

Współczesna edukacja zmienia się systematycznie pod wpływem nowoczesnych technologii. System oświaty dopasowuje narzędzia, metody i formy pracy do wymagań jakie niesie ekspansja techniki w proces kształcenia. Rozwój techniki wciąż stawia nowe wyzwania a ograny odpowiedzialne za edukację zmagają się z problemem integracji ICT i systemu oświaty. Norweskie Ministerstwo Edukacji i Badań zleciło przepr...

Technologies for better human learning and teaching

Technologies for better human learning and teaching

Nowoczesne technologie wspierają współcześnie wiele podejmowanych przez człowieka inicjatyw. Są obecne w systemie edukacji i na rynku pracy. Wraz z rozwojem technologii pojawiła się nie tyle potrzeba co konieczność dopasowywania umiejętności do zmian jakie w codziennym życiu wprowadza ekspansja nowych technologii. W publikacji wskazano zakres działań, które powinny koncentrować się na innowacyjnyc...

Research report: UK The road to digital learning

Research report: UK The road to digital learning

Nowoczesne technologie uczestniczą w życiu człowieka od wczesnych dziecięcych lat. Służą rozrywce, wspomagają pracę, aktywizują do podejmowania różnego rodzaju aktywności, ułatwiają zdobycie informacji i załatwienie wielu codziennych spraw w krótszym czasie i z mniejszym nakładem sił. Ich zalety dostrzec można w niemal wszystkich dziedzinach życia  człowieka. Kształtowanie umiejętności posługiwani...

Digital EDUCATION Action Plan

Digital EDUCATION Action Plan

Nowoczesne technologie są dziś narzędziami codziennego użytku wykorzystywanymi w wielu dziedzinach życia. Kształcenie kompetencji w zakresie TIK stało się celem nadrzędnym edukacji. Na szczycie, który odbył się w listopadzie 2017 roku w Göteborgu omówiono kwestie edukacji i szkoleń w kontekście zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Zwrócono uwagę na konieczność rozwijania umiejętności związanyc...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja