KOMPETENCJE 4.0 CZĘŚĆ I: CYFROWA TRANSFORMACJA RYNKU PRACY I PRZEMYSŁU W PERSPEKTYWIE ROKU 2030

Opublikowano:

Transformacja cyfrowa i globalizacja dotyka wielu dziedzin życia, tworzy powiazania i zależności, które dynamicznie zmieniają rynek. Dynamika zmian jakie niesie rewolucja cyfrowa i tempo procesu globalizacji kreuje potrzebę kształcenia i doskonalenia kompetencji przyszłości, które umożliwią otwarcie się na zmiany. Studium obrazuje wyzwania z jakimi mierzy się współczesny świat, w którym technologie w znaczący sposób wpływają na życie człowieka i rozwój gospodarki. W pierwszej części raportu zdefiniowano pojęcie kompetencji cyfrowych, dokonano analizy potencjału umiejętności cyfrowych w Polsce w kontekście pozostałych krajów Europy i omówiono zagadnienia związane problemem deficytów kompetencyjnych, które hamują rozwój społeczny i gospodarczy. Autor poddał ocenie rolę jaką odgrywają technologie w kształtowaniu środowiska w jakim funkcjonujemy oraz wskazał negatywne skutki społeczno-gospodarcze wywołane pogłębiającymi się deficytami kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy w środowisku cyfrowym i niedoborem specjalistów IT na rynku pracy.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.academia.edu/44425072/KOMPETENCJE_4_0_Cz%C4%99%C5%9B%C4%87_I_Cyfrowa_transformacja_rynku_pracy_i_przemys%C5%82u_w_perspektywie_roku_2030
Autor:
Krzysztof Głomb
Wydawca:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Rok wydania:
2020
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport ekspercki
Język:
polski
ISBN:
978-83-904711-0-5
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja