THE FUTURE OF JOBS. REPORT 2020

Opublikowano:

Do niedawna to technologie zmieniały świat, dziś w dobie pandemii wywołanej pojawieniem się wirusa COVID-19 można odnieść wrażenie, że świat dopasowuje się do warunków jakie dyktuje każdy kolejny dzień naznaczony strachem i obawą o zdrowie i byt socjalny. W publikowanym raporcie wskazano zawody i umiejętności, które będą w przyszłości kluczowe. Dokonano analizy zmian jakie zachodzą w gospodarce w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią i podjęto próbę wskazania możliwości, które pomogą wyjść państwom z kryzysowej sytuacji. Tempo wdrażania technologii sukcesywnie wzrasta, w raporcie wskazano aktualne trendy technologiczne i obszary, w których zmiany związane z integracją ICT zachodzą niezwykle dynamicznie. COVID -19 spowolnił w ostatnich miesiącach rozwój gospodarczy, autorzy raportu podjęli próbę wskazania perspektyw na najbliższe pięć lat, które pozwolą na tworzenie planów biznesowych i umożliwią kształcenie i podnoszenie umiejętności dopasowanych do charakteru zmieniającego się rynku pracy.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
Współtwórca:
Vesselina Ratcheva, Saadia Zahidi, Guillaume Hingel, Sophie Brown
Wydawca:
World Economic Forum
Rok wydania:
2020
Miejsce wydania:
Genewa, Szwajcaria
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja