POLICY NOTE 1/2020 CO POTRAFIĄ POLSCY CZWARTOKLASIŚCI? WYNIKI BADANIA TIMSS 2019

Opublikowano:

Jednym z elementów procesu kształcenia jest ewaluacja, czyli ocena efektów nauczania. W materiale zawarto wyniki międzynarodowego  badania TIMSS (Trends in Mathematics and Science Achievement), które obrazuje poziom wiedzy w zakresie matematyki i przyrody jaki osiągnęli uczniowie klas czwartych szkół podstawowych w różnych krajach. Raport pokazuje jak na światowym tle prezentują się polscy czwartoklasiści, jak zmieniły się wyniki polskich uczniów od 2015 roku oraz  jakie różnice w wynikach nauczania dostrzec można pomiędzy chłopcami i dziewczynkami w badanym przedziale wiekowym. Wyniki badań dają obraz aktualnego stanu wiedzy i umiejętności dzieci, które ukończyły etap nauczania na poziomie wczesnoszkolnym. Dla wielu nie są one zadowalające. Analiza wyników ma skłaniać do dyskusji nad obecnym i przyszłym kształtem edukacji, skutecznością procesu kształcenia i możliwościami, które poprawią jakość polskiego systemu nauczania, zwiększą efektywność podejmowanych działań dydaktycznych i co się z tym wiąże - poziom wiedzy uczniów.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://www.evidin.pl/wp-content/uploads/2020/12/POLICY-NOTE-1-2020-TIMSS.pdf
Autor:
Maciej Jakubowski, Tomasz Gajderowicz
Wydawca:
Związek Nauczycielstwa Polskiego, Fundacja Naukowa Evidence Institute
Rok wydania:
2020
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja