EDUKACJA ŚWIATOWEJ KLASY. JAK KSZTAŁTOWAĆ SYSTEMY SZKOLNE NA MIARĘ XXI WIEKU

Opublikowano:

Transformacja jaka dokonuje się za przyczyną ekspansji technologii w kolejne obszary życia człowieka dotyka dziś również sytemu edukacji, który do niedawna funkcjonował w tradycyjnej, niezmiennej od lat formie. Szkoła zmienia się dopasowując formy, metody i narzędzia dydaktyczne do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Taka sytuacja rodzi potrzebę wyznaczania nowych kierunków i opracowywania strategii, które umożliwią adaptację nowoczesnych narzędzi do tradycyjnego systemu i efektywną realizację procesu kształcenia w cyfrowej rzeczywistości. Autor publikacji podejmuje rozważania na temat możliwości poprawy systemu edukacji i dopasowania go do potrzeb jakie niesie cyfryzacja. Omawia kluczowe czynniki determinujące rozwój i wskazuje działania, które umożliwiają realizację procesu kształcenia w zmienionej, cyfrowej formie. Nowoczesne technologie mają stanowić wsparcie dla procesu nauczania, autor określa rolę narzędzi cyfrowych w kształtowaniu nowoczesnego systemu oświaty, wskazuje kompetencje kluczowe w kontekście realizacji zadań jakie stoją przed współczesnym systemem oświaty oraz omawia wyzwania z jakimi mierzą się dziś nauczyciele w szkole XXI wieku.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://znp.edu.pl/assets/uploads/2019/08/Czytanki-o-edukacji_Edukacja-%C5%9Bwiatowej-klasy_Andreas-Schleicher.pdf
Autor:
Andreas Schleicher
Współtwórca:
Maciej Jakubowski, Karolina Kwiatosz
Wydawca:
Związek Nauczycielstwa Polskiego, Fundacja Naukowa Evidence Institute
Rok wydania:
2019
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
książka
Język:
polski
ISBN:
978-83-955195-0-5
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja