HIGHLIGHTS TIMSS 2019. INTERNATIONAL RESULTS IN MATHEMATICS AND SCIENCE

Opublikowano:

Szkoła realizuje zadania w zakresie kształcenia umiejętności, które przygotują młodych ludzi do dorosłego życia. Realizuje zadania związane z nauczaniem przedmiotów zgodnie z podstawa programową i wspiera wszechstronny rozwój uczniów. W opracowaniu zawarto wyniki badania TIMSS 2019, w ramach których dokonano oceny umiejętności matematycznych jakie prezentują uczniowie realizujący obowiązek szkolny w Irlandii. W badaniu TIMSS 2019 porównano osiągnięcia młodych Irlandczyków z wynikami edukacyjnymi rówieśników z innych krajów. Informacje uzyskane w ramach prowadzonych badań mają umożliwić analizę poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie matematyki. Diagnoza pozwoli na dokonanie oceny i wskazanie obszarów, w których konieczne jest podjęcie działań, które wpłyną na poprawę wyników i podniesienie jakości kształcenia.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://timss2019.org/reports/wp-content/themes/timssandpirls/download-center/TIMSS-2019-Highlights.pdf
Autor:
Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Pierre Foy, Dana L. Kelly , Bethany Fishbein
Wydawca:
TIMSS & PIRLS International Study Center
Rok wydania:
2019
Miejsce wydania:
Boston, Stany Zjednoczone
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja