STANDARD BEZPIECZEŃSTWA ONLINE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Opublikowano:

Dynamiczny rozwój technologii narzuca tempo zmianom jakie zachodzą w kolejnych obszarach aktywności człowieka. Postęp technologiczny stał się motorem napędzającym gospodarki krajów i codzienne życie obywateli. Jak nie zagubić się w szumie informacyjnym i zalewie treści bezużytecznych, jak odróżnić prawdę od fałszu i radzić sobie z cyberprzemocą, poważnym współcześnie problemem? Technologie otwierają nowe możliwości ale niosą również wiele zagrożeń. W publikacji omówiono zagrożenia z jakimi w związku z ekspansją technologii mierzą się wszyscy użytkownicy sieci , podzielono je na zagrożenia o charakterze społeczno-wychowawczym i zagrożenia technologiczne. W publikowanym standardzie zawarto wnioski, procedury i zalecenia, które mają stanowić podstawę dla konkretnych działań zarówno z zakresu profilaktyki, jak i reagowania na zjawiska niepożądane. Proponowane działania profilaktyczne, mają minimalizować skalę zjawiska i niwelować niepożądane skutki, mogą one służyć do budowania programów profilaktycznych, tworzenia reguł i oceny funkcjonowania placówek oświatowych w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://akademia.nask.pl/publikacje/ost_Standard_bezpieczenstwa_online_placowek_oswiatowych.pdf
Autor:
Anna Borkowska , Agnieszka Wrońska, Marcin Bochenek, Anna Rywczyńska, Urszula Brochwicz, Michał Chrzanowski, Mirosław Grewiński, Tomasz Jordan Kruk, Joanna Lizut, Zuzanna Polak, Krzysztof Silicki
Wydawca:
Akademia NASK
Rok wydania:
2018
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
książka, opis dobrej praktyki
Język:
polski
ISBN:
978-83-65448-04-0
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja