PROPOSITION OF THE INFORMATICS. BODY OF KNOWLEDGE

Opublikowano:

Rada do Spraw Cyfryzacji to ciało doradcze, powołane w celu wspierania Ministerstwa Cyfryzacji wiedzą i doświadczeniem. Zadaniem Rady jest opiniowanie dokumentów strategicznych związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Prezentacja autorstwa prof. Jerzego Nawrockiego zatytułowana „Proposition of the Informatics – Body of Knowledge” („Założenia informatyki – zasób wiedzy”) wpisuje się w obszar działania Rady. Autor przedstawia istniejące programy nauczania dla informatyki, wskazuje ich mocne oraz słabe strony. W dalszej części zajmuje się nowym modelem definiującym obszar informatyki. Model ten integruje w sobie następujące elementy: procesor, algorytmy, systemy operacyjne, języki programowania, interfejs użytkownika, teorię informacji oraz systemy mechatroniczne. Autor następnie rozszerza go o sferę zarządzania produktami i usługami informatycznymi, a także obszar społecznego oddziaływania informatyki. Prezentację uzupełnia ankieta kierowana do pracodawców dotycząca aktualnego i prognozowanego zatrudnienia specjalistów z obszaru ICT.

Autor:
Jerzy Nawrocki
Współtwórca:
Justyna Skorupska, Dominik Batorski, Krzysztof Goczyła
Wydawca:
Ministerstwo Cyfryzacji, Rada do Spraw Cyfryzacji, Zespół: Edukacja Cyfrowa
Rok wydania:
2018
Typ zasobu:
prezentacja
Język:
angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja