TEACHERS’ TRAINING AND USE OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY IN THE FACE OF THE COVID-19 CRISIS

Opublikowano:

Technologie komunikacyjne w dobie pandemii niewątpliwie pomogły w realizacji zadań szkoły i pracy dydaktycznej. Stały się elementem codzienności, który umożliwił funkcjonowanie. Niestety poziom umiejętności użytkowników korzystających z narzędzi cyfrowych nie zawsze pokrywa się z potrzebami jakie niesie cyfryzacja. Publikowany dokument zawiera informacje dotyczące kompetencji nauczycieli, środowiska nauczania i uczenia oraz warunków pracy nauczycieli realizujących zadania szkoły w zmienionych przez pandemię warunkach. Opracowanie przygotowano w oparciu o Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się (TALIS), które jest pierwszym i jedynym międzynarodowym badaniem warunków nauczania i uczenia się. W materiale wskazano czynniki, które decydują o możliwości i potrzebie korzystania z technologii w procesie dydaktycznym oraz wskazano korzyści, które wynikają z włączenia technologii do procesu kształcenia i umożliwiają zachowanie ciągłości uczenia się w trakcie zamknięcia placówek oświatowych.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/696e0661-en.pdf?expires=1617121003&id=id&accname=guest&checksum=38295DB059B18EBE8D5B7CC206D6067A, https://doi.org/10.1787/696e0661-en.
ISSN:
23039280
Autor:
OECD
Wydawca:
OECD Publishing
Rok wydania:
2020
Miejsce wydania:
Paryż, Francja
Typ zasobu:
artykuł naukowy, raport z badań
Język:
angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja