E-LEARNING IN POLAND: CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR REMOTE LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Opublikowano:

Edukacja zmienia się dopasowując formy i metody pracy do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Dziś trendy wyznaczają nowoczesne technologie, a w dobie pandemii nadały one również tempa zmianom jakie zachodzą w wielu obszarach społecznych i gospodarczych. Jedną z wielu zmian jakie zachodzą współcześnie jest zmiana form i metod kształcenia w edukacji i integracja technologii w proces dydaktyczny. Wielu badaczy podejmuje rozważania na temat roli, jaką nowe media powinny odgrywać w uczeniu się i nauczaniu. W publikacji omówiono kluczowe wyzwania z jakimi mierzy się system oświaty w dobie zmian cyfrowych i wskazano kierunki, które mają umożliwić adaptację technologii do edukacji i transformację analogowego środowiska do cyfrowego, które umożliwi realizację procesu kształcenia poza tradycyjnymi murami szkoły.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://herb.hse.ru/data/2021/04/27/1378831014/1HERB_27_view.pdf, https://www.researchgate.net/publication/351111283
Autor:
Łukasz Tomczyk
Wydawca:
Russian National Research University Higher School of Economics
Rok wydania:
2021
Miejsce wydania:
Moskwa, Federacja Rosyjska
Typ zasobu:
artykuł naukowy
Język:
angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja