NMC HORIZON REPORT: 2017 HIGHER EDUCATION EDITION

Opublikowano:

Cyfryzacja dynamicznie wkracza w kolejne obszary aktywności człowieka, a postęp cyfrowy determinuje współcześnie poziom i jakość życia. Wraz z ekspansją technologii w kolejne branże potrzeba podnoszenia kompetencji cyfrowych i kwalifikacji umożliwiających aktywne uczestnictwo w cyfrowej rzeczywistości stała się potrzebą wiodącą. Dynamika zmian jest duża, dlatego kształcenie umiejętności cyfrowych jest dziś głównym zadaniem systemu oświaty. W publikacji omówiono kluczowe trendy, które wyznaczają sposób pracy dydaktycznej na uczelniach wyższych, przygotowujących studentów do pracy w zmieniającym się cyfrowo świecie. Omówiono możliwości jakie niesie cyfryzacja edukacji na poziomie wyższym i dokonano analizy wyzwań z jakimi mierzą się studenci i wykładowcy realizujący nauczanie w nowej formie. Zmiany jakie niesie cyfryzacja mają duży wpływ na system oświaty. W materiale dokonano podsumowania osiągnięć jakimi mogą się pochwalić szkoły wyższe, które aktywnie wdrażają technologie w proces dydaktyczny. Wyniki mają zachęcać do zmian placówki, które z różnych względów nie podjęły jeszcze działań na rzecz integracji technologii z edukacją bądź zmiany te postępują powoli i blokują rozwój studentów a co się z tym wiąże ograniczają ich przyszłe możliwości na rynku pracy.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED582134.pdf
Autor:
A. Freeman, S. Adams Becker, M. Cummins, A. Davis, C. Hall Giesinger, V. Ananthanarayanan
Wydawca:
The New Media Consortium
Rok wydania:
2017
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
angielski
ISBN:
978-0-9977215-7-7
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja