RAPORT. UWARUNKOWANIA I POTENCJAŁ ZDALNEGO NAUCZANIA W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW

Opublikowano:

Pandemia z jaką mierzy się współcześnie świat wprowadziła wiele zmian w sposobie funkcjonowania ludzi i gospodarek. Przyspieszyła również wdrożenie nowoczesnych technologii do tradycyjnego do niedawna systemu oświaty. Publikowany raport stanowi syntezę efektów procesu kształcenia realizowanego w formie zdalnej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Badanie, w którym wzięli udział studenci oraz nauczyciele akademiccy Uniwersytetu  Technologiczno-Przyrodniczego  w  Bydgoszczy zostało przeprowadzone elektronicznie i miało na celu określenie czynników determinujących proces dydaktyczny realizowany w trybie zdalnym oraz zbadanie potencjału tej formy kształcenia i jej wykorzystania do poprawy jakości i atrakcyjności oferty  dydaktycznej.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://wz.utp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_zdalne-nauczanie_UTP.pdf
Autor:
Paweł Modrzyński , Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska
Wydawca:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Rok wydania:
2020
Miejsce wydania:
Bydgoszcz
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja