SKUTKI PRZEMIAN EDUKACJI INFORMATYCZNEJ

Opublikowano:

Wprowadzenie do szkół informatyki jest niewątpliwie elementem dostosowywania edukacji do wymagań epoki cyfrowej. Wszechobecność nowoczesnych narzędzi wymaga reakcji polskiego systemu oświaty i dostosowania programu nauczania do potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Obszar społeczny jest jednym z tych, które należy uwzględnić w procesie kształcenia, ponieważ decyduje o przyszłym prawidłowym bądź nie, funkcjonowaniu w społeczeństwie. Dynamiczny rozwój nowych technologii rodzi potrzebę kreowania coraz to nowych sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, które pozwolą na ciągłe systematyczne odkrywanie potencjału własnego jednostki i dostosowywanie się do zmieniającej sytuacji. Do niedawna kładziono nacisk na rozwijanie w nauczaniu informatyki dyspozycji w sferach motorycznych, sprawnościowych , dziś podkreśla się konieczność zmiany funkcji informatyki w życiu społecznym i odkrywa się potrzebę podkreślenia wagi przede wszystkim w rozwoju w sferze emocjonalnej i etycznej. Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami ewaluacji koncepcji edukacji informatycznej. Zmieniają się środki, narzędzia, metody i każda z koncepcji zakłada zmianę idącą w kierunku polepszenia stanu edukacji informatycznej. Nie ma wątpliwości, że sposób w jaki technologie będą wprowadzane jest ważny, jednak zakres nauczania powinien obejmować wszystkie obszary rozwoju, by kształtować w uczniu bezpieczny, świadomy, etyczne wartościowy sposób postrzegania i wykorzystywania możliwości jakie dają multimedia i TI.

ISSN:
2080-9069
Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://polona.pl/item/40361277
Autor:
Maria Raczyńska
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2010
Miejsce wydania:
Rzeszów
Typ zasobu:
artykuł naukowy
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja