JAK PRZECIWDZIAŁAĆ WYKLUCZENIOM W EDUKACJI? REKOMENDACJE DLA SEKTORA PRYWATNEGO, POZARZĄDOWEGO I SAMORZĄDÓW LOKALNYCH.

Opublikowano:

Szkoła jest miejscem, w którym każde dziecko powinno uzyskać dostęp do wiedzy i umiejętności , które przygotują go do dorosłego, dojrzałego życia w społeczeństwie. Pomimo, iż system oświaty systematycznie dąży do realizacji swoich zadań, w rzeczywistości na każdym etapie edukacyjnym, w każdej szkole i klasie spotkać można zarówno pojedyncze jak i grupowe przypadki, w których uczniowie mierzą się z różnego rodzaju barierami czy to środowiskowymi czy też ekonomicznymi, zdrowotnymi czy innymi, które znacząco utrudniają im dostęp do pełnej oferty edukacyjnej i adekwatnej do oczekiwań jakości usług pedagogicznych. W publikacji omówiono problemy z jakimi borykają się współcześni uczniowie i wskazano kluczowe czynniki, które niekorzystnie wpływają na jakości nauczania i efekty edukacyjne uczniów. Materiał zawiera rekomendacje, nad którymi pracowali eksperci zaangażowani w proces wyrównywania szans edukacyjnych. Propozycje przez nich przygotowane zawierają wiele praktycznych i możliwych do realizacji działań, które mogą podjąć zarówno firmy, organizacje pozarządowe jak i samorządy w celu wsparcia szkół i zminimalizowania ryzyka nierówności w polskim systemie oświaty.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://power-ed.pl/dokumenty/Rekomendacje_PowerED_2021.pdf
Autor:
Fundacja Katalyst Education
Współtwórca:
Anna Stokowska, Andrzej Pieńkowski, Joanna Berdzik, Lech Mankiewicz, Grzegorz Mazurkiewicz
Wydawca:
Fundacja Katalyst Education
Rok wydania:
2020
Typ zasobu:
raport ekspercki, materiały konferencyjne, opis dobrej praktyki
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja