SKILLS FOR SMART INDUSTRIAL SPECIALISATION AND DIGITAL TRANSFORMATION. FINAL REPORT

Opublikowano:

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zmienia się zapotrzebowanie na nowe umiejętności. Zawody związane z branżą IT zyskują na popularności a technopolizacja sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Konkurencyjność przemysłu w dużej mierze zależy od wiedzy, kompetencji i kreatywności pracowników, dlatego wszelkie niedobory i luki w umiejętnościach w połączeniu z niedopasowaniem podaży do popytu na pracę wpływają negatywnie na nowe inwestycje. W publikowanym raporcie omówiono zagadnienia związane z inicjatywami podejmowanymi w celu opracowania wspólnej wizji i działań na rzecz kształcenia i doskonalenia umiejętności cyfrowych umożliwiających transformację cyfrową, która poprawi jakość i efektywność w przemyśle oraz umożliwi związkom zawodowym, organizacjom edukacyjnym i szkoleniowym oraz decydentom politycznym rozwój przemysłu i przedsiębiorczości w nowej, zmienionej cyfrowo formie.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
doi: 10.2826/550778, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/21a549e7-05c8-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
Autor:
Laurent Probst, Bertrand Pedersen, Jill Wenger
Współtwórca:
PwC EU Services EESV
Wydawca:
Publications Office of the European Union
Rok wydania:
2019
Miejsce wydania:
Luksemburg
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
angielski
ISBN:
978-92-9202-547-2
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja