EWALUACJA EX-POST RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE STOSOWANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

Opublikowano:

W ramach projektu „Entuzjaści Edukacji” Instytut Badań Edukacyjnych zrealizował ponad 100 badań, by zgromadzić i usystematyzować wiedzę o przemianach w edukacji, jej mocnych i słabych stronach, a także o problemach, z którymi zmaga się współcześnie system oświaty. W badaniach wzięło udział wielu specjalistów, w tym pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, ekonomiści, a także badacze z różnych innych dyscyplin naukowych, zaangażowani w rozwój dydaktyki przedmiotów szkolnych, nierzadko posiadający bogate doświadczenie w pracy z uczniem. Raport opracowany w ramach projektu systemowego: Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych ukazuje mocne i słabe strony funkcjonowania szkoły w głównym zakresie jej działań, których wskazanie konieczne jest w celu przeprowadzenia prac mających na celu dokonanie realnych zmian. Twórcy raportu w oparciu o szeroko zakrojone badania wskazują główne problemy procesu dydaktycznego, które ograniczają jego rezultaty i utrudniają przejście od szkolnej rutyny do bardziej pogłębionej edukacji na miarę współczesnych oczekiwań. Poruszono powracający problem podniesienia jakości powszechnej edukacji. Niewątpliwie w Polsce istnieje potencjał, w oparciu o który można budować fundament do trwałych wartościowych przemian, jednak trzeba włożyć wiele pracy i zjednoczyć siły by połączyć tradycyjne i współczesne metody kształcenia, ujednolicić proces a tym samym ukierunkować cele na działanie dla dobra i rozwoju współczesnej edukacji.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-cyfrowa-szkola.pdf
Autor:
Paweł Penszko
Współtwórca:
Agnieszka Białek, Jadwiga Figa, Agnieszka Rybińska , Kamil Sijko, Piotr Zielonka
Wydawca:
Instytut Badań Edukacyjnych
Rok wydania:
2013
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja