USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W EDUKACJI

Opublikowano:

Istotnym elementem współczesnej edukacji jest przygotowanie człowieka do funkcjonowania w cyfrowym świecie. Rewolucja cyfrowa określa dziś nie tylko sposób, w jaki komunikujemy się, pracujemy, uczymy, wywiera wpływ również na nasz na sposób myślenia, postrzegania, zachowanie, odczuwanie. Nowoczesne technologie na stałe wpisały się w realia funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości. Niezwykle ważne stało się dziś pytanie jak w obliczu takiej sytuacji wzbogacić i rozszerzyć tradycyjny proces kształcenia o cyfrowe narzędzia i pomoce dydaktyczne tak, aby od maleńkiego przygotowywać dziecko do życia w szybko zmieniającej się rzeczywistości? Dziś możemy śmiało mówić o konieczności uczenia się przez całe życie. Nie można zapominać, że podstawą do takiego podejścia jest edukacja we wczesnym dzieciństwie. Już kilka lat temu zespół ekspertów działający w ramach Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej działający przy Ministrze Edukacji Narodowej, mając na uwadze przyszłość dzieci, opracował dokument „Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji”, w którym wskazał pięć strategicznych zagadnień koniecznych dla budowania kompetencji cyfrowych w procesie edukacyjnym. Autor publikacji dokonuje prezentacji wyników badań prowadzonych w tym zakresie. Próbuje jednocześnie wskazać możliwości, jakie proponują instytucje mające na względzie poprawę kondycji oświaty w zakresie TK. Są to między innymi programy takie jak np. „Cyfrowa Szkoła”, „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”. Czy jednak zasoby do jakich placówki oświatowe mają dostęp są wykorzystywane i jeżeli tak to w jakim stopniu? To pytanie zapewne nurtuje wielu, a jeżeli ktoś nie zastanawiał się nigdy nad tym, ten artykuł na pewno pobudzi do refleksji.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://hdl.handle.net/11089/16775
Autor:
Paweł A. Nowak
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki
Rok wydania:
2012
Miejsce wydania:
Łódź
Typ zasobu:
artykuł naukowy
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja