RECOVERY AND RESILIENCE PLANS FOR EDUCATION: AGILE COLLECTION OF INFORMATION

Opublikowano:

System oświaty zmienia się dopasowując metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającego się rynku. Kluczowym celem decydentów jest wspieranie działań na rzecz poprawy jakości kształcenia i rozwoju szkolnictwa na miarę oczekiwań. W publikacji dokonano analizy planów dotyczących reform jakie wdrażają państwa członkowskie w zakresie rozwoju zawodowego, programów nauczania, kształcenia nauczycieli, organizacji szkoły, innowacji i badań. W materiale zawarto również informacje dotyczące planów w zakresie infrastruktury cyfrowej, które umożliwią rozwój i doskonalenie obszarów związanych z dydaktyką oraz wskazano narzędzia cyfrowe, które umożliwią efektywną pracę dydaktyczną i naukę. W dobie cyfryzacji niezwykle ważne jest również kształcenie i doskonalenie kompetencji użytkowników wykorzystujących narzędzia cyfrowe w procesie kształcenia. W materiale omówiono przykładowe projekty i plany naprawcze realizowane przez państwa członkowskie w celu wspierania edukacji w działaniach umożliwiających dostosowanie programów nauczania do potrzeb jakie niesie cyfryzacja gospodarki.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://www.eun.org/documents/411753/7847910/Recovery+and+resilience+plans+for+education+Report
Autor:
Lidija Kralj
Wydawca:
European Schoolnet (EUN Partnership AISBL)
Rok wydania:
2022
Miejsce wydania:
Bruksela, Belgia
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja