RAPORT KOŃCOWY. EWALUACJA ZAPOTRZEBOWANIA NA INSTRUMENTY WSPARCIA E-BIZNESU

Opublikowano:

Konieczność oceny stanu sektora rozwoju e-biznesu oraz potrzeb krajowych przedsiębiorstw w zakresie wsparcia działalności e-biznesowej z uwzględnieniem procesów globalnych i trendów ogólnoświatowych, które mają wpływ na kierunek rozwoju przyczyniła się do powstania niniejszego raportu. Przeprowadzone badania miały na celu zarówno wskazanie zjawisk dominujących i niszowych, jak i pokazanie dynamiki rozwoju poszczególnych gałęzi branży. Wyniki mają stać się pomocne przy prognozowaniu o przyszłości. Przedstawione zostały podstawowe definicje związane z tym obszarem. Analizie poddano cały sektor TIK, w kontekście przytoczonych definicji. Z uwagi na fakt, iż cyfryzacja zmienia tradycyjne rozumienie biznesu w raporcie zwrócono uwagę na łańcuch wartości, który powinni tworzyć wszyscy uczestnicy cyfrowego rynku. W raporcie scharakteryzowane zostały czynniki mające wpływ na rozwój e-biznesu oraz wskazane kluczowe trendy społeczno-ekonomiczne niezbędne dla jego rozwoju. Zwrócono uwagę na rolę mediów jako narzędzi komunikacji w relacji z klientem. Nowe technologie stwarzają zagrożenia. Autorzy raportu pochylili się nad problemem niedostosowania kompetencji cyfrowych społeczeństwa, który może być istotną przeszkoda rozwoju nowych produktów i usług cyfrowych. Problemem z, z którym boryka się polski e-biznes są bariery, na jakie napotyka. Poświecono im trzeci rozdział raportu. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że Polska, choć stara się nadążać za globalnymi trendami, pozostaje z tyłu w stosunku do USA czy Zachodniej Europy.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/394/21078.pdf
Wydawca:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Rok wydania:
2016
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja