ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA MŁODYCH INFORMATYKÓW

Opublikowano:

Wiele dziś mówi się o konieczności kształcenia dostosowanego do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnej edukacji Rada ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN opracowała i przedstawiła do konsultacji społecznych propozycję nowej podstawy programowej informatyki dla wszystkich etapów edukacyjnych. Istotną zmianą zaproponowaną w stosunku do podstawy obowiązującej do tej pory było położenie większego nacisku na naukę programowania dla dzieci ma wczesnym etapie edukacji. Mając na względzie planowane zmiany w zakresie nauczania informatyki Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach rozpoczęło realizację projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków. Projekt adresowany był do nauczycieli i uczniów szkół województwa świętokrzyskiego. Głównym jego celem było promowanie umiejętności programowania nauczania dla dzieci od najmłodszych lat. Zaproponowano w nim różne formy szkoleń dla nauczycieli. W ramach warsztatów uczestnicy mogli nie tylko pogłębić swoją wiedzę teoretyczną, w trakcie zajęć zostały zaprezentowane różne pomoce i środki dydaktyczne wspierające nauczanie. Z uwagi na duże zainteresowanie, twórcy projektu deklarują chęć rozszerzenia oferty szkoleniowej.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
iwe.mat.umk.pl/iwe2017/materials/art2017/38.pdf
Autor:
Anna Trawka
Wydawca:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Rok wydania:
2017
Miejsce wydania:
Toruń
Typ zasobu:
referat
Język:
polski

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja