KSZTAŁCENIE ZAWODOWE INFORMATYCZNE, CZYLI...?

Opublikowano:

Ekspansja w zakresie nowoczesnych technologii to współcześnie ciekawy i ważny temat. Siła i wpływ mediów na życie współczesnego człowieka są coraz większe, dlatego tak ważna jest dziś edukacja w tym zakresie. Brak standardowych umiejętności w kontekście intensywnych zmian jakich doświadczamy naraża na tzw. wykluczenie cyfrowe, polegające na braku lub ograniczonej możliwości korzystania z nowoczesnych technologii. Współczesna oświata dokłada wszelkich starań aby zapobiec temu zjawisku i już na wczesnym etapie szkolnym wprowadza kształcenie w zakresie TIK. Coraz większy nacisk kładzie się na zachęcanie młodego pokolenia do kształcenia się w tym kierunku na dalszych etapach edukacji oraz podejmowanie kształcenia zawodowego a później pracy w zawodach związanych z rozwojem nowoczesnych technologii. Mając wzgląd na tendencje w edukacji autorka podejmuje próbę wyjaśnienia, co znaczą pojęcia „edukacja informatyczna", „zawód informatyczny”? Informatycy są pożądani na rynku pracy, ale czy informatyka jest taka sama dla pracodawcy i pracowników? Jaki jest punkt widzenia w tej kwestii z perspektywy instytucji oświatowych? Nie otrzymaliśmy jednoznacznych odpowiedzi na postawione pytania, gdyż każdy patrzy na problem z innego punktu widzenia. Niewątpliwie edukacja w kierunku nowoczesnych technologii jest konieczna, a w połączeniu ze skutecznym doradztwem zawodowym otworzy przed młodymi ludźmi możliwość dopasowania wyksztalcenia do potrzeb rynku pracy.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
iwe.mat.umk.pl/iwe2017/materials/art2017/32
Autor:
Ewa Kędracka-Feldman
Wydawca:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Rok wydania:
2017
Miejsce wydania:
Toruń
Typ zasobu:
referat
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja