WYKORZYSTYWANIE NARZĘDZI WEB 2.0 W PROCESIE EDUKACJI – NA PRZYKŁADZIE NAUK O ZARZĄDZANIU

Opublikowano:

Stosowanie nowoczesnych technologii otwiera przed użytkownikami nowe możliwości. Autorzy publikacji wskazali możliwości jakie daje zastosowanie w procesie edukacji, zarówno zdalnej, jak i tradycyjnej, narzędzia technologii Web 2.0. W artykule znalazła się terminologia związaną z zagadnieniem, przestawione zostały rozwiązania technologiczne Web 2.0 pozwalające realizację rożnych potrzeb związanych z uczestnictwem w sieci. Przypomniano w porządku chronologicznym historię tworzenia narzędzi Web 2.0 oraz ich rodzaje. Z uwagi na ich różnorodność, w przewodniku dokonano ich podziału na kategorie, przyjmując węższe rozumienie narzędzi/aplikacji Web 2.0, koncentrując się na konkretnych narzędziach służących realizacji określonych celów dydaktycznych. Szerokie możliwości zastosowania skłoniły autorów do zawężenia obszaru rozważań oceny możliwości ich wykorzystania w procesie dydaktycznym z zakresu zarzadzania. Wnioski jakie można wysnuć po analizie poradnika wskazują, że Web 2.0 jako narzędzie pedagogiczne umożliwia oszczędność czasu, porządkuje treści, ułatwia ich przekazywanie, wzmacnia zdolność komunikowania się a uniwersalny charakter tej technologii, opartej na aplikacjach internetowych, pozwala na wspieranie i wzmacnianie procesu przekazywania wiedzy także w naukach o zarządzaniu.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-24afba04-5da9-4baf-ad5e-26ca5db8caf2/c/43.pdf
Autor:
Janusz Zrobek, Magdalena Ratalewska
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013
Miejsce wydania:
Rzeszów
Typ zasobu:
referat
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja