KOMPUTER – OBIEKT I NARZĘDZIE EDUKACJI. POZNAWCZE WALORY INFORMATYKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ.

Opublikowano:

Omawiając zagadnienia związane z nowoczesnymi technologii, komputer postrzegamy zarówno obiekt edukacji, jak i narzędzie w edukacji. Kolejne nowinki technologiczne wprowadzają do edukacji zmiany. Użytkownik uczy się nowych technologii dostosowuje do środowiska cyfrowego zgodnie z oczekiwaniami twórców. Autor mając względzie innowacyjne zmiany jakich ciągle doświadczamy, zwraca uwagę na konieczność nabycia umiejętności związanych ze zrozumieniem istoty działania, możliwości i ograniczeń. W pierwszym rozdziale przedstawia historię komputerów w edukacji, w drugim skupia się na obecnym stanie edukacji informatycznej, oraz pokazuje swoją wizję przyszłości informatycznej w kontekście edukacji rozumianej jako zespół ogólnych działań skierowanych na kształtowanie postaw, wiedzy i umiejętności. W swoich rozważaniach autor podkreśla konieczność personalizacji działań edukacyjnych, promuje nowe rozwiązania edukacyjne i technologiczne, podkreśla konieczność dokonywania zmian organizacyjnych w procesie kształcenia. Podsumowując swoje przemyślenia wskazuje szanse i możliwości ale zwraca również uwagę na zagrożenia związane z e-kształceniem.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://it-szkola.edu.pl/materialy/homo_informaticus/homo_informaticus_cz8.pdf
Autor:
Maciej M. Sysło
Wydawca:
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Rok wydania:
2012
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
fragment książki
Język:
polski
ISBN:
978-83-921270-6-2
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja