LOGIKA, ALGORYTMIKA, PROGRAMOWANIE, NA ETAPIE WCZESNOSZKOLNYM NA PRZYKŁADZIE APLIKACJI GAME CODE LAB

Opublikowano:

Współczesna edukacja kładzie duży nacisk na rozwijanie myślenia komputacyjnego, czyli umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod oraz narzędzi wywodzących się z informatyki. Prowadzić ma to do lepszego rozumienia, jakie są możliwości komputerów, ich zastosowań i technologii we współczesnym świecie. Dlatego właśnie podkreśla się konieczność nauczania informatyki i programowania na wczesnych etapach edukacji. W artykule przedstawiono koncepcję nauczania sztuki programowania komputerów, konstrukcji algorytmów, sekwencji i logiki rozumowo-efektowej, rozpoczynając od tak zwanego programowania wizualnego. Propozycja oparta jest na przeglądzie literatury, w konfrontacji z praktycznym scenariuszem z życia wziętego. Przedstawiono studium przypadku zastosowania nauczania Game Code Lab. Celem artykułu jest pomoc nauczycielom w planowaniu, prowadzeniu i ocenie ich wczesnego programowania i zajęć z myśleniem algorytmicznym. Przedstawione przykłady poglądowe dotyczące stanu literatury, materiał prezentujący możliwości pracy z aplikacją oraz na przykład scenariusza praktycznego może stanowić doskonałą wsparcie w pracy dla nauczyciela nauczania informatyki.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
iwe.mat.umk.pl/archiwum/iwe2016/materials/II_Drukarnia_IwE/18.pdf
Autor:
Maciej Rostański
Wydawca:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Rok wydania:
2016
Miejsce wydania:
Toruń
Typ zasobu:
referat
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja