JAK WYKORZYSTAĆ NARZĘDZIA CYFROWE W PROCESIE WYCHOWANIA? FORMACJA NAUCZYCIELI

Opublikowano:

W ostatnich latach rewolucja cyfrowa wprowadziła zmiany w wielu obszarach życia człowieka, w tym również w edukacji. Polityka oświatowa wdraża sukcesywnie wiele programów, mających na celu poprawę infrastruktury informatycznej w polskiej szkole.

Działania te przyczyniają się do podnoszenia ogólnych kompetencji w zakresie posługiwania się TIK wśród nauczycieli. Aby wesprzeć pedagogów w rozwijaniu umiejętności w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu, komunikowaniu się z uczniami oraz ich rodzicami dostarczanych jest wiele programów edu­kacyjnych i pomocy dydaktycznych do zastosowania z użyciem komputera. W tym samym celu Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało i wdrożyło ogólnopolski Program Cyfrowa Szkoła obejmujący cztery, uzupełniające się obszary: e-nauczyciel, e-zasoby, e-szkoła, e-uczeń. Wdrażany program ma pomóc wyrównać szanse edukacyjne i umożliwić uczniom i nauczycielom dostęp do nowoczesnych urządzeń TIK. Współczesny nauczyciel ma za zadanie wspierać rozwój kompetencji tak aby przygotować uczniów do życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, w którym korzystanie z nowoczesnych technologii jest podstawową umiejętnością. Rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania TIK. Autorzy artykułu próbują znaleźć odpowiedź na pytanie jak wykorzystać narzędzia cyfrowe w procesie wychowania aby sprostać współczesnym wyzwaniom edukacyjnym.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ct/article/download/112/113
ISSN:
0137-6985
Autor:
ks. Rafał Bednarczyk
Wydawca:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Rok wydania:
2015
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
artykuł naukowy
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja