O ISTOCIE MEDIALNOŚCI MŁODEGO POKOLENIA

Opublikowano:

Współczesne dzieci żyją w świecie współtworzonym przez nowoczesne media, których oddziaływania na charakter młodego pokolenia nie da się nie zauważyć. Nowoczesne technologie uczestniczą w procesie wychowania, nauki, kształtowania relacji społecznych. Oddziałują one silnie na dziecko kształtując jego sposób funkcjonowania w społeczeństwie.

W pracy dokonano analizy charakteru medialności młodego pokolenia. Specjalną uwagę zwrócono na negatywny wpływ oglądania telewizji przez dzieci w wieku do 3-4 lat. Zwrócono uwagę na problem, jakim są u osób nadmiernie korzystających z Internetu zmiany w strukturze neuronalnej mózgu doświadczane przez internautów. Opisano ich negatywne konsekwencje, w tym wpływ na edukację. Krytycznej ocenie poddana została nowa koncepcja uczenia się - konektywizm, która zakłada, że wiedza nie jest już przechowywana w ludzkim mózgu, ale w Internecie.

Medialność młodego pokolenia jest według autora artykułu wielowymiarowa i skomplikowana. Fascynacja młodego człowieka technologiami skłania do sięgania dalej, głębiej, świat mediów często wypiera świat realny. Rolą dorosłych jest dyskretne kontrolowanie wskazywanie kierunku, który będzie prowadził do optymalnego rozwoju emocjonalnego i prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych, wspieranych a nie kształtowanych przez nowoczesne technologie. Model działań musi być dostosowany do oczekiwań i możliwości cyfrowych tubylców, dla których globalna sieć nie jest już narzędziem zewnętrznym, ale czasem miejscem codziennego życia.

ISSN:
0077-653X
Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://hdl.handle.net/10593/10280
Autor:
Janusz Morbitzer
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2012
Miejsce wydania:
Poznań
ISBN:
978-83-232-2424-2

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja