SZKOLNE TALENTY EUROPY U PROGU ZMIAN. POLSCY UCZNIOWIE W NAJNOWSZYCH BADANIACH MIĘDZYNARODOWYCH. RAPORT FUNDACJI EVIDENCE INSTITUTE ORAZ ZNP

Opublikowano:

Współcześnie debaty dotyczące edukacji przybierają na sile. Rozwój cywilizacji, reformy oświatowe, zmieniające się wytyczne dotyczące podstawy programowej oraz zmiany w zakresie środków i narzędzi dydaktycznych kierunkowane na uwzględnianie w procesie edukacji nowoczesnych technologii powodują, że temat edukacji w Polsce jest ciągle żywy. Jest wielu przeciwników, krytykujących oświatę i zmiany jakie wprowadza, są też zwolennicy, podnoszący zalety i podkreślający korzyści wynikające ze zmian procesu kształcenia. Wszystkie opinie są ważne i wnoszą konieczność dyskusji nad współczesnym kształtem systemu oraz wspomagają działania mające na celu poszukiwanie rozwiązań, które kreowałyby nowe konteksty dla współczesnej edukacji. Prezentowany raport przedstawia kluczowe wyniki z międzynarodowych badań wiedzy i umiejętności zarówno dzieci jak i dorosłych. Analizy badań prezentowanych w raporcie dokonano w oparciu o wyniki zawarte w publikacjach OECD i IEA oraz analizy własne baz danych PISA, TIMSS i PIAAC. Prezentowane w raporcie wyniki badań ukazują poziom szkolnictwa w Polsce w odniesieniu do innych krajów. Autorzy raportu chcą podnieść świadomość dotyczącą konieczności uwzględniania wyników raportów naukowych w pracach nad zmianami w systemie oświaty, których dogłębna analiza pomoże wskazać obszary, których zmiany edukacyjne powinny dotyczyć i kierunki w jakich należy zmierzać aby podnosić kluczowe kompetencje uczniów, by mogli sprostać wyzwaniom współczesności.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir4PzsuY_aAhWMO5oKHSvhALYQFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.evide
Autor:
Maciej Jakubowski, Krzysztof Konarzewski, Marek Muszyński, Marek Smulczyk, Piotr Walicki
Wydawca:
Fundacja Evidence Institute, Związek Nauczycielstwa Polskiego
Rok wydania:
2017
Typ zasobu:
raport ekspercki
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja