EDUKACJA MEDIALNA WOBEC ZAGROŻEŃ NAŁOGÓW CYFROWYCH

Opublikowano:

Nowoczesne technologie wpisały się na stałe w środowisko, w jakim współcześnie funkcjonujemy. Sytuacja ta nałożyła na system oświaty konieczność wprowadzania edukacji medialnej już na wczesnym etapie nauczania. Zjawisko ekspansji nowoczesnych technologii stało się przedmiotem wielu badań, prowadzonych przez zarówno osoby jak i instytucje, które podejmują próbę zbadania i określenia skali zjawiska. W prezentowanym artykule autorka prowadzi rozważania na temat rodzaju i intensywności działań w zakresie TIK podejmowanych przez studentów. W publikacji dokonano analizy badań własnych, przeprowadzonych na TUH w Radomiu w 2012 roku wśród studentów kierunku Fizjoterapia. Wyniki badań pokazują jak współczesna młodzież rozumie pojecie edukacji medialnej, a także jaka jest ich świadomość związana z korzystaniem z nowoczesnych technologii. Analiza wyników badań wskazuje, że pomimo iż ciągle wzrasta świadomość w zakresie TIK, nadal jest potrzeba kształtowania kompetencji w tym zakresie. Przedstawione badanie ukazało luki, które należy uzupełnić w zakresie wiedzy i umiejętności nie tylko uczniów, ale również pedagogów i rodziców, którym leży na sercu wspomaganie inicjatyw mających na celu podnoszenie skuteczności działań edukacyjnych wśród uczących się.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2013/referaty_2013_10/ziebakowska.pdf
Autor:
Katarzyna Ziębakowska-Cecot
Wydawca:
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Rok wydania:
2013
Miejsce wydania:
Kraków
Typ zasobu:
rozdział w monografii
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja