SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE STOSOWANIA TIK

Opublikowano:

Niezwykle ważnym zadaniem współczesnej edukacji jest przygotowanie Polaków do życia we współczesnym informacyjnym społeczeństwie. W tym celu Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje i wdraża programy mające upowszechnić w szkołach stosowania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia. Jednym z nich jest rządowy program „Cyfrowa Szkoła”. Publikowany materiał zawiera przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji sprawozdanie z realizacji programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji pilotażowego programu pozwoliły na ocenę efektów, wskazanie barier i propozycji ich likwidowania oraz sformułowanie wniosków, które dały wskazówki do sformułowania rekomendacji dotyczących dalszego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/02/sprawozdaniecyfrowaszkola-przyjeteprzezrm25_02_2014.pdf
Wydawca:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rok wydania:
2014
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
sprawozdanie
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja