EDUKACJA MEDIALNA W POLSCE XXI WIEKU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRAC KRRIT W LATACH 2007-2010

Opublikowano:

Edukacja medialna ma za zadanie wykształcić umiejętność świadomego, odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu. Do niedawna działania podejmowane w tym zakresie zdecydowanie odbiegały od potrzeb zmieniającej się technologicznie gospodarki. Wraz z ekspansją nowych technologii na rynek polski, zintensyfikowano prace nad wdrażaniem działań zmierzających do podniesienia świadomości w zakresie konieczności rozszerzania kompetencji związanych z krytycznym, selektywnym korzystaniem z narzędzi cyfrowych i kanałów przekazu informacji. Powszechny dostęp do TIK zaowocował zmianami w edukacji. Zaczęto wyznaczać ścieżkę edukacyjną w zakresie TIK, określać cele i wyznaczać zadania zmierzające do poprawy stanu edukacji cyfrowej w Polsce. W proces zmian włączył się zarówno rząd jak i instytucje pozarządowe. W prezentowanym materiale autor zwraca uwagę na działania podejmowane w latach 2007-2010 przez KRRiT związane z propagowaniem przedsięwzięć edukacyjnych w dziedzinie edukacji medialnej.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
www.ktime.up.krakow.pl/ref2010/boron.pdf
Autor:
Piotr Boroń
Wydawca:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Rok wydania:
2010
Miejsce wydania:
Kraków
Typ zasobu:
referat
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja