E-PODRĘCZNIKI I „CYFROWA SZKOŁA” – WYNIKI ANKIETY

Opublikowano:

W ramach rządowego programu rozwijania kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli „Cyfrowa Szkoła” szkoły zaczęto wyposażać w nowoczesne środki dydaktyczne. Jednym z narzędzi wspomagających pracę nauczyciela jest e-podręcznik, który otwiera dostęp do cyfrowych zasobów edukacyjnych, umożliwia łączenie tradycyjnej lekcji z interaktywnymi zadaniami, uatrakcyjniającymi przekaz. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji przeprowadziły ankiety mające na celu zbadanie opinii rodziców, nauczycieli, uczniów i innych zainteresowanych na temat e-podręczników, możliwości jakie wiążą się z korzystaniem z nich oraz na temat dotychczasowego wykorzystania treści cyfrowych w edukacji. Wyniki ankiety dostępne są w przygotowanym przez MEN o ORE opracowaniu. Respondenci odpowiadali na liczne pytania dotyczące zarówno opinii o narzędziu, kosztów związanych z wdrożeniem go do placówek, jak i zagadnieniami dotyczącymi możliwości ich praktycznego wykorzystania i funkcjonalnością. Jak pokazują wyniki ankiet e-podręcznik sprawdza się w praktyce, dla większości ankietowanych otwarte zasoby edukacyjne są praktycznymi narzędziami w codziennej pracy, tylko nieliczni deklarowali niechęć do korzystania z nich.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiosufVnq7bAhWFRhQKHaU_BCsQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.epodr
Wydawca:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji
Rok wydania:
2012
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja