EDUKACJA INFORMATYCZNA - INFORMATYKA A TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Opublikowano:

Nowoczesne narzędzia wspomagają wiele działań podejmowanych przez człowieka w rożnych obszarach jego aktywności. Edukacja ma na celu wspierać starania zmierzające do uzyskania kompetencji umożliwiających sprawne posługiwanie się nimi w codziennym życiu. Specjaliści w dziedzinie od wielu lat opracowują standardy pozwalające przygotować nauczycieli do wdrażania edukacji informatycznej w szkołach. Publikacja przybliża znaczenie terminów związanych z zagadnieniem, autor podejmuje próbę definiowania pojęć dotyczących edukacji informatycznej, informatyki, technologii informacyjnej itp., wskazuje różnice pomiędzy nimi. Jak wynika z analizy prowadzonych badań ciągle rośnie świadomość znaczenia nowoczesnych technologii w codziennym życiu, wzrasta więc potrzeba doskonalenia umiejętności związanych z ich wykorzystaniem. Proponowany w artykule model rozwoju technologii w edukacji jest odpowiedzą na potrzeby środowisk przygotowujących się i wdrażających zmiany związane z dynamicznym rozwojem TIK. Prezentowane zadania i propozycje ich rozwiązań stanowić mogą cenne wskazówki w pracy związanej z wykorzystaniem TIK w edukacji na każdym jej etapie.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://www.isp.org.pl/podstawa/podstawa_files/Edukacja_informatyczna.pdf
Autor:
Maciej M. Sysło
Wydawca:
Instytut Spraw Publicznych
Rok wydania:
2004
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport ekspercki
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja