RAPORT. SYSTEM EDUKACJI IT W REPUBLICE SŁOWACKIEJ

Opublikowano:

Badania poruszające tematy współczesnego systemu edukacji w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa związanych z ekspansją technologii cyfrowych w codzienne życie człowieka pojawiają się w wielu dostępnych opracowaniach. Prezentowany raport dotyczy systemu edukacji IT w Republice Słowackiej. Stanowi kontynuację zapoczątkowanego przez zespół Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Łukasza Arendt i Tomasza Kacprzaka cyklu badań, dotyczących problematyki IT. Projekt zapoczątkował raport odnoszący się do stanu edukacji w Republice Federalnej Niemiec. Raport prezentowany w niniejszej publikacji składa się z pięciu części, z których pierwsza dotyka problemów z jakimi mierzy się Słowacja w działaniach na rzecz upowszechniania i rozwoju ICT. W kolejnych częściach dokonano prezentacji aktualnego stanu systemu edukacji oraz określono miejsce, jakie w tym systemie zajmuje nauczanie umiejętności ICT, przedstawiono wybrane inicjatywy i projekty służące budowaniu społeczeństwa informacyjnego oraz dokonano prezentacji innowacyjnych koncepcji podejmowanych w celu podnoszenia i doskonalenia umiejętności cyfrowych. Raport stanowi porównanie stanu edukacji w krajach, które zaczęły budowę społeczeństwa informacyjnego w tym samym okresie. Wskazuje podobieństwa i różnice we wdrażaniu nowoczesnych technologii w struktury gospodarki Słowacji i Polski. W raporcie poruszone zostały problemy związane ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego oraz zdefiniowane zostały zadania i działania skierowane na wzmacnianie polityki tworzenia społeczeństwa informacyjnego.

Wydawca:
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
2006
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja