STANOWISKO W KWESTII ZAPEWNIENIA EDUKACJI MEDIALNEJ WSZYSTKIM GRUPOM WIEKOWYM I SPOŁECZNYM

Opublikowano:

W epoce cyfrowej jakiej jesteśmy świadkami i uczestnikami, kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu jest jedną z kluczowych kompetencji, jaką powinien posiadać człowiek, aby móc w pełni, aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczo-kulturalnym. Kształcenie kompetencji w zakresie TIK stało się nadrzędnym celem edukacji. Prezentowany dokument przedstawia stanowisko dotyczące zapewnienia edukacji medialnej każdemu, niezależnie od wieku i statusu społecznego. Wszystkie organizacje, których celem jest ochrona interesów obywateli i wspieranie działań dążących do podnoszenia jakości życia są zdania, że edukacja medialna to niezbędny warunek rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w którym istotne jest uczestnictwo w procesach komunikacji społecznej zapośredniczonej przez media cyfrowe. Polski Komitet IFAP UNESCO przedstawia w dokumencie propozycje działań, których podjęcie przyczyniłoby się do skutecznego rozwoju edukacji medialnej i informacyjnej. Przykłady działań wspierających kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie TIK podejmowanych przez inne kraje, pokazują, że zasadnym staje się być walka o podnoszenie jakości kształcenia i umiejętne integrowanie tradycyjnego systemu nauczania z edukacją medialną a wypracowywanie własnego programu przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu społecznemu jest niezwykle ważnym celem tak w edukacji formalnej jak i nieformalnej.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/edukacja_medialna_PK_IFAP_stanowisko__1_.pdf
Wydawca:
Polski Komitet Programu Informacja dla Wszystkich przy Polskim Komitecie do spraw UNESCO
Rok wydania:
2011
Miejsce wydania:
Warszawa
Typ zasobu:
dokument
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja