KIERUNKI ROZWOJU EDUKACJI WSPIERANEJ TECHNOLOGIĄ NOWE TECHNOLOGIE W EDUKACJI. PROPOZYCJA STRATEGII I PLANU DZIAŁANIA NA LATA 2014-2020.

Opublikowano:

Nowoczesne technologie odgrywają ważną rolę w sposobie funkcjonowania współczesnego człowieka, który umiejętnie posługując się cyfrowymi narzędziami ułatwia sobie różnego rodzaju zadania i prace, umożliwia szybką nieograniczoną odległością komunikację, uprzyjemnia czas przeznaczony na odpoczynek. Świadomość korzyści jakie wnoszą w codzienne życie nowoczesne technologie sprawiła, że coraz więcej nie tylko młodych ale i osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym zaczęło dostrzegać potrzebę edukacji w zakresie rozwijania kompetencji związanych z TIK. Niniejszy dokument ma na celu przedstawienie kierunków rozwoju edukacji wspieranej współczesną technologią informacyjno-komunikacyjną. W dokumencie przedstawiono rekomendacje i wskazano kierunki działań jakie należy podejmować aby wspierać działania edukacyjne uwzględniając jednocześnie podmiotowość zarówno uczących się jak i nauczycieli i konieczność dostosowania programu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. W dokumencie określono metody kształcenia i wskazano propozycje rozwiązań technologicznych wspierających realizację działań Państwa na rzecz rozwoju edukacji.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU3MrhwODbAhXSjqQKHXUzA_UQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fmmsyslo.pl
Autor:
Maciej M. Sysło
Wydawca:
Rada ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej
Rok wydania:
2014
Miejsce wydania:
Warszawa, Toruń, Wrocław
Typ zasobu:
raport ekspercki
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja